Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Margecany
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 650 cm 650 cm

Margecany - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi, predpoveď vodného stavu nemusí byť uvádzaná.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Margecany - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.1.2022 19:15 4060
27.1.2022 19:00 4060
27.1.2022 18:45 4060
27.1.2022 18:30 4060
27.1.2022 18:15 4060
27.1.2022 18:00 4070
27.1.2022 17:45 4070
27.1.2022 17:30 4060
27.1.2022 17:15 4070
27.1.2022 17:00 4070
27.1.2022 16:00 4080
27.1.2022 15:00 4090
27.1.2022 14:00 4090
27.1.2022 13:00 4100
27.1.2022 12:00 4100
27.1.2022 11:00 4110
27.1.2022 10:00 4100
27.1.2022 09:00 4100
27.1.2022 08:00 4100
27.1.2022 07:00 4100
27.1.2022 06:00 4100
27.1.2022 05:00 4100
27.1.2022 04:00 4100
27.1.2022 03:00 4100
27.1.2022 02:00 4090
27.1.2022 01:00 4090
27.1.2022 00:00 4090
26.1.2022 23:00 4090
26.1.2022 22:00 4090
26.1.2022 21:00 4100
26.1.2022 20:00 4100
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )