Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Margecany
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 650 cm 650 cm

Margecany - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Margecany - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.9.2022 07:45 36410.2
25.9.2022 07:30 36410.2
25.9.2022 07:15 36410.2
25.9.2022 07:00 36410.3
25.9.2022 06:45 36410.3
25.9.2022 06:30 36410.3
25.9.2022 06:15 36410.4
25.9.2022 06:00 36410.4
25.9.2022 05:45 36410.4
25.9.2022 05:30 36410.5
25.9.2022 05:15 36410.5
25.9.2022 05:00 36410.6
25.9.2022 04:45 36410.6
25.9.2022 04:30 36410.6
25.9.2022 04:15 36410.7
25.9.2022 04:00 36510.8
25.9.2022 03:45 36510.8
25.9.2022 03:30 36510.8
25.9.2022 03:15 36510.9
25.9.2022 03:00 36410.9
25.9.2022 02:45 36411
25.9.2022 02:30 36411.1
25.9.2022 02:15 36411.1
25.9.2022 02:00 36411.2
25.9.2022 01:45 36411.2
25.9.2022 01:30 36411.3
25.9.2022 01:15 36411.3
25.9.2022 01:00 36411.4
25.9.2022 00:45 36411.5
25.9.2022 00:30 36411.5
25.9.2022 00:15 36411.5
25.9.2022 00:00 36411.6
24.9.2022 23:45 36411.6
24.9.2022 23:30 36411.7
24.9.2022 23:15 36511.7
24.9.2022 23:00 36511.7
24.9.2022 22:45 36511.8
24.9.2022 22:30 36511.8
24.9.2022 22:15 36511.8
24.9.2022 22:00 36511.9
24.9.2022 21:45 36511.9
24.9.2022 21:30 36511.9
24.9.2022 21:15 36511.9
24.9.2022 21:00 36511.9
24.9.2022 20:45 36511.9
24.9.2022 20:30 36511.9
24.9.2022 20:15 36511.9
24.9.2022 20:00 36511.9
24.9.2022 19:45 36511.9
24.9.2022 19:30 36511.9
24.9.2022 19:15 36511.9
24.9.2022 19:00 36511.8
24.9.2022 18:45 36511.8
24.9.2022 18:30 36511.8
24.9.2022 18:15 36511.8
24.9.2022 18:00 36511.7
24.9.2022 17:45 36511.7
24.9.2022 17:30 36511.6
24.9.2022 17:15 36511.5
24.9.2022 17:00 36511.5
24.9.2022 16:45 36511.4
24.9.2022 16:30 36511.4
24.9.2022 16:15 36511.3
24.9.2022 16:00 36511.2
24.9.2022 15:45 36511.2
24.9.2022 15:30 36511.1
24.9.2022 15:15 36511
24.9.2022 15:00 36510.9
24.9.2022 14:45 36510.9
24.9.2022 14:30 36510.8
24.9.2022 14:15 36510.8
24.9.2022 14:00 36510.7
24.9.2022 13:45 36510.7
24.9.2022 13:30 36510.6
24.9.2022 13:15 36510.6
24.9.2022 13:00 36510.5
24.9.2022 12:45 36510.5
24.9.2022 12:30 36510.4
24.9.2022 12:15 36510.4
24.9.2022 12:00 36510.3
24.9.2022 11:45 36510.3
24.9.2022 11:30 36510.3
24.9.2022 11:15 36510.2
24.9.2022 11:00 36510.2
24.9.2022 10:45 36510.2
24.9.2022 10:30 36510.2
24.9.2022 10:15 36510.2
24.9.2022 10:00 36510.2
24.9.2022 09:45 36510.2
24.9.2022 09:30 36510.2
24.9.2022 09:15 36510.2
24.9.2022 09:00 36510.3
24.9.2022 08:45 36510.3
24.9.2022 08:30 36510.3
24.9.2022 08:15 36510.3
24.9.2022 08:00 36510.4
24.9.2022 07:45 36510.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )