Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Stratená
Tok:Hnilec
Región:Košický región
Oblasť:Hnilec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Stratená - Hnilec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Stratená - Hnilec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.9.2022 07:45 715.5
25.9.2022 07:30 715.5
25.9.2022 07:15 715.5
25.9.2022 07:00 715.5
25.9.2022 06:45 715.5
25.9.2022 06:30 715.6
25.9.2022 06:15 715.6
25.9.2022 06:00 715.6
25.9.2022 05:45 715.7
25.9.2022 05:30 715.7
25.9.2022 05:15 715.7
25.9.2022 05:00 715.7
25.9.2022 04:45 715.7
25.9.2022 04:30 715.8
25.9.2022 04:15 715.8
25.9.2022 04:00 715.8
25.9.2022 03:45 715.9
25.9.2022 03:30 715.9
25.9.2022 03:15 715.9
25.9.2022 03:00 716
25.9.2022 02:45 716
25.9.2022 02:30 716
25.9.2022 02:15 716
25.9.2022 02:00 716
25.9.2022 01:45 716.1
25.9.2022 01:30 716.1
25.9.2022 01:15 716.1
25.9.2022 01:00 716.2
25.9.2022 00:45 716.2
25.9.2022 00:30 716.3
25.9.2022 00:15 716.3
25.9.2022 00:00 716.4
24.9.2022 23:45 716.4
24.9.2022 23:30 716.5
24.9.2022 23:15 716.5
24.9.2022 23:00 716.6
24.9.2022 22:45 716.6
24.9.2022 22:30 716.7
24.9.2022 22:15 716.7
24.9.2022 22:00 716.8
24.9.2022 21:45 716.8
24.9.2022 21:30 716.8
24.9.2022 21:15 716.8
24.9.2022 21:00 716.9
24.9.2022 20:45 716.9
24.9.2022 20:30 716.9
24.9.2022 20:15 717
24.9.2022 20:00 717
24.9.2022 19:45 717
24.9.2022 19:30 717
24.9.2022 19:15 717
24.9.2022 19:00 717
24.9.2022 18:45 717
24.9.2022 18:30 717
24.9.2022 18:15 717
24.9.2022 18:00 717
24.9.2022 17:45 716.9
24.9.2022 17:30 716.9
24.9.2022 17:15 716.8
24.9.2022 17:00 716.8
24.9.2022 16:45 716.7
24.9.2022 16:30 716.6
24.9.2022 16:15 716.6
24.9.2022 16:00 716.5
24.9.2022 15:45 716.5
24.9.2022 15:30 716.4
24.9.2022 15:15 716.3
24.9.2022 15:00 716.3
24.9.2022 14:45 716.2
24.9.2022 14:30 716.1
24.9.2022 14:15 716
24.9.2022 14:00 715.9
24.9.2022 13:45 715.8
24.9.2022 13:30 715.7
24.9.2022 13:15 715.7
24.9.2022 13:00 715.6
24.9.2022 12:45 715.5
24.9.2022 12:30 715.5
24.9.2022 12:15 715.5
24.9.2022 12:00 715.4
24.9.2022 11:45 715.3
24.9.2022 11:30 715.3
24.9.2022 11:15 715.1
24.9.2022 11:00 715.1
24.9.2022 10:45 715
24.9.2022 10:30 714.9
24.9.2022 10:15 714.8
24.9.2022 10:00 714.7
24.9.2022 09:45 714.6
24.9.2022 09:30 714.5
24.9.2022 09:15 714.5
24.9.2022 09:00 714.4
24.9.2022 08:45 704.4
24.9.2022 08:30 714.3
24.9.2022 08:15 714.4
24.9.2022 08:00 714.4
24.9.2022 07:45 714.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )