Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Košice
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Košice - Hornád

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Košice - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
13.8.2022 09:15 8019.5
13.8.2022 09:00 8019.4
13.8.2022 08:45 8019.1
13.8.2022 08:30 7918.9
13.8.2022 08:15 8018.8
13.8.2022 08:00 8018.6
13.8.2022 07:45 7918.5
13.8.2022 07:30 7918.4
13.8.2022 07:15 8018.3
13.8.2022 07:00 7918.3
13.8.2022 06:00 8018.1
13.8.2022 05:00 8018.2
13.8.2022 04:00 7918.2
13.8.2022 03:00 8018.4
13.8.2022 02:00 8018.7
13.8.2022 01:00 8019.1
13.8.2022 00:00 8019.4
12.8.2022 23:00 8019.8
12.8.2022 22:00 8020.1
12.8.2022 21:00 8020.3
12.8.2022 20:00 8020.4
12.8.2022 19:00 8020.6
12.8.2022 18:00 8020.7
12.8.2022 17:00 8021.1
12.8.2022 16:00 8021.2
12.8.2022 15:00 8021.3
12.8.2022 14:00 8021
12.8.2022 13:00 8020.6
12.8.2022 12:00 8020.2
12.8.2022 11:00 8019.6
12.8.2022 10:00 8018.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )