Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Košické Olšany
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm

Košické Olšany - Torysa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.10.2021 11:15 247.9
16.10.2021 11:00 247.9
16.10.2021 10:45 257.9
16.10.2021 10:30 257.8
16.10.2021 10:15 257.8
16.10.2021 10:00 247.8
16.10.2021 09:45 257.8
16.10.2021 09:30 247.7
16.10.2021 09:15 247.7
16.10.2021 09:00 257.7
16.10.2021 08:00 257.6
16.10.2021 07:00 247.7
16.10.2021 06:00 247.6
16.10.2021 05:00 257.7
16.10.2021 04:00 257.7
16.10.2021 03:00 257.8
16.10.2021 02:00 247.8
16.10.2021 01:00 247.9
16.10.2021 00:00 258
15.10.2021 23:00 248.2
15.10.2021 22:00 248.3
15.10.2021 21:00 248.3
15.10.2021 20:00 248.4
15.10.2021 19:00 248.4
15.10.2021 18:00 248.4
15.10.2021 17:00 248.4
15.10.2021 16:00 258.4
15.10.2021 15:00 258.3
15.10.2021 14:00 258.2
15.10.2021 13:00 258.1
15.10.2021 12:00 257.9

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )