Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Košické Olšany
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Košické Olšany - Torysa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Košické Olšany - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 05:15 2415.7
21.5.2022 05:00 2515.7
21.5.2022 04:45 2415.7
21.5.2022 04:30 2415.7
21.5.2022 04:15 2515.8
21.5.2022 04:00 2415.8
21.5.2022 03:45 2515.8
21.5.2022 03:30 2515.8
21.5.2022 03:15 2515.8
21.5.2022 03:00 2515.8
21.5.2022 02:00 2515.9
21.5.2022 01:00 2516.1
21.5.2022 00:00 2516.2
20.5.2022 23:00 2416.4
20.5.2022 22:00 2416.5
20.5.2022 21:00 2416.5
20.5.2022 20:00 2416.6
20.5.2022 19:00 2416.7
20.5.2022 18:00 2416.7
20.5.2022 17:00 2416.7
20.5.2022 16:00 2516.6
20.5.2022 15:00 2516.4
20.5.2022 14:00 2516.4
20.5.2022 13:00 2616
20.5.2022 12:00 2615.6
20.5.2022 11:00 2615.2
20.5.2022 10:00 2514.8
20.5.2022 09:00 2514.6
20.5.2022 08:00 2614.5
20.5.2022 07:00 2614.4
20.5.2022 06:00 2614.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )