Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Svinica
Tok:Svinický potok
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 190 cm 190 cm

Svinica - Svinický potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svinica - Svinický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.1.2022 19:00 350
27.1.2022 18:45 350
27.1.2022 18:30 350
27.1.2022 18:15 350
27.1.2022 18:00 360
27.1.2022 17:45 360
27.1.2022 17:30 360
27.1.2022 17:15 360
27.1.2022 17:00 360
27.1.2022 16:00 360
27.1.2022 15:00 370
27.1.2022 14:00 370
27.1.2022 13:00 370
27.1.2022 12:00 370
27.1.2022 11:00 370
27.1.2022 10:00 330
27.1.2022 09:00 330
27.1.2022 08:00 330
27.1.2022 07:00 330
27.1.2022 06:00 330
27.1.2022 05:00 330
27.1.2022 04:00 330
27.1.2022 03:00 330
27.1.2022 02:00 340
27.1.2022 01:00 340
27.1.2022 00:00 330
26.1.2022 23:00 340
26.1.2022 22:00 340
26.1.2022 21:00 340
26.1.2022 20:00 340
26.1.2022 19:00 340
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )