Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Moldava nad Bodvou
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Moldava nad Bodvou - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Moldava nad Bodvou - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 09:00 10114.9
21.5.2022 08:45 10114.8
21.5.2022 08:30 10114.7
21.5.2022 08:15 10114.5
21.5.2022 08:00 10114.4
21.5.2022 07:45 10114.2
21.5.2022 07:30 10114.2
21.5.2022 07:15 10114.2
21.5.2022 07:00 10114.2
21.5.2022 06:00 10114.2
21.5.2022 05:00 10014.2
21.5.2022 04:00 10014.3
21.5.2022 03:00 10014.4
21.5.2022 02:00 10014.5
21.5.2022 01:00 10014.6
21.5.2022 00:00 10014.6
20.5.2022 23:00 10014.5
20.5.2022 22:00 10014.4
20.5.2022 21:00 10114.5
20.5.2022 20:00 10114.7
20.5.2022 19:00 10114.9
20.5.2022 18:00 10115.5
20.5.2022 17:00 10116
20.5.2022 16:00 10115.7
20.5.2022 15:00 10115.3
20.5.2022 14:00 10116.2
20.5.2022 13:00 10116.3
20.5.2022 12:00 10115.7
20.5.2022 11:00 10114.8
20.5.2022 10:00 10213.9
20.5.2022 09:00 9713.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )