Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Turňa nad Bodvou
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Turňa nad Bodvou - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turňa nad Bodvou - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 07:30 7013.9
21.5.2022 07:15 7013.9
21.5.2022 07:00 7013.9
21.5.2022 06:45 7013.9
21.5.2022 06:30 7013.9
21.5.2022 06:15 7014
21.5.2022 06:00 7014
21.5.2022 05:45 7014
21.5.2022 05:30 7014
21.5.2022 05:00 7014.1
21.5.2022 04:00 7114.3
21.5.2022 03:00 7114.6
21.5.2022 02:00 7114.8
21.5.2022 01:00 7115.1
21.5.2022 00:00 7015.3
20.5.2022 23:00 7015.5
20.5.2022 22:00 7015.7
20.5.2022 21:00 7016
20.5.2022 20:00 7016.4
20.5.2022 19:00 7116.7
20.5.2022 18:00 7116.7
20.5.2022 17:00 7116.7
20.5.2022 16:00 7116.4
20.5.2022 15:00 7116
20.5.2022 14:00 7116.2
20.5.2022 13:00 7115.9
20.5.2022 12:00 7215.2
20.5.2022 11:00 7214.5
20.5.2022 10:00 7113.9
20.5.2022 09:00 7113.2
20.5.2022 08:00 7112.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )