Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hosťovce
Tok:Turňa
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Hosťovce - Turňa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hosťovce - Turňa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2022 03:00 412.4
3.10.2022 02:45 412.9
3.10.2022 02:30 412.7
3.10.2022 02:15 412.4
3.10.2022 02:00 412.4
3.10.2022 01:45 412.5
3.10.2022 01:30 412.8
3.10.2022 01:15 413.1
3.10.2022 01:00 412.8
3.10.2022 00:45 412.6
3.10.2022 00:30 412.6
3.10.2022 00:15 412.7
3.10.2022 00:00 413
2.10.2022 23:45 413.1
2.10.2022 23:30 412.9
2.10.2022 23:15 412.7
2.10.2022 23:00 412.7
2.10.2022 22:45 412.8
2.10.2022 22:30 413.2
2.10.2022 22:15 413.2
2.10.2022 22:00 413
2.10.2022 21:45 412.9
2.10.2022 21:30 412.9
2.10.2022 21:15 413
2.10.2022 21:00 413.4
2.10.2022 20:45 413.4
2.10.2022 20:30 413.2
2.10.2022 20:15 413.1
2.10.2022 20:00 413.2
2.10.2022 19:45 413.5
2.10.2022 19:30 413.6
2.10.2022 19:15 413.5
2.10.2022 19:00 413.4
2.10.2022 18:45 413.4
2.10.2022 18:30 413.6
2.10.2022 18:15 413.7
2.10.2022 18:00 413.7
2.10.2022 17:45 413.6
2.10.2022 17:30 413.6
2.10.2022 17:15 413.6
2.10.2022 17:00 413.7
2.10.2022 16:45 413.7
2.10.2022 16:30 413.6
2.10.2022 16:15 413.6
2.10.2022 16:00 413.6
2.10.2022 15:45 413.6
2.10.2022 15:30 413.6
2.10.2022 15:15 413.6
2.10.2022 15:00 413.5
2.10.2022 14:45 413.5
2.10.2022 14:30 413.5
2.10.2022 14:15 413.5
2.10.2022 14:00 413.5
2.10.2022 13:45 413.4
2.10.2022 13:30 413.3
2.10.2022 13:15 413.3
2.10.2022 13:00 413.4
2.10.2022 12:45 413.3
2.10.2022 12:30 413.3
2.10.2022 12:15 413.1
2.10.2022 12:00 413.1
2.10.2022 11:45 413.1
2.10.2022 11:30 413.1
2.10.2022 11:15 413.1
2.10.2022 11:00 412.9
2.10.2022 10:45 412.7
2.10.2022 10:30 412.6
2.10.2022 10:15 412.6
2.10.2022 10:00 412.8
2.10.2022 09:45 412.8
2.10.2022 09:30 412.5
2.10.2022 09:15 412.4
2.10.2022 09:00 412.3
2.10.2022 08:45 412.4
2.10.2022 08:30 412.7
2.10.2022 08:15 412.7
2.10.2022 08:00 412.2
2.10.2022 07:45 512.1
2.10.2022 07:30 512.2
2.10.2022 07:15 412.2
2.10.2022 07:00 412.7
2.10.2022 06:45 412.6
2.10.2022 06:30 412.3
2.10.2022 06:15 512.3
2.10.2022 06:00 512.4
2.10.2022 05:45 412.6
2.10.2022 05:30 413
2.10.2022 05:15 412.7
2.10.2022 05:00 512.5
2.10.2022 04:45 512.6
2.10.2022 04:30 512.7
2.10.2022 04:15 413.1
2.10.2022 04:00 413.2
2.10.2022 03:45 512.9
2.10.2022 03:30 512.9
2.10.2022 03:15 513
2.10.2022 03:00 413.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )