Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hosťovce
Tok:Turňa
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Hosťovce - Turňa

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hosťovce - Turňa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.1.2022 22:45 240
18.1.2022 22:30 220
18.1.2022 22:15 260
18.1.2022 22:00 250
18.1.2022 21:45 250
18.1.2022 21:30 240
18.1.2022 21:15 210
18.1.2022 21:00 270
18.1.2022 20:45 270
18.1.2022 20:00 270
18.1.2022 19:00 260
18.1.2022 18:00 240
18.1.2022 17:00 240
18.1.2022 16:00 230
18.1.2022 15:00 230
18.1.2022 14:00 230
18.1.2022 13:00 220
18.1.2022 12:00 210
18.1.2022 11:00 200
18.1.2022 10:00 190
18.1.2022 09:00 190
18.1.2022 08:00 180
18.1.2022 07:00 180
18.1.2022 06:00 180
18.1.2022 05:00 180
18.1.2022 04:00 170
18.1.2022 03:00 170
18.1.2022 02:00 170
18.1.2022 01:00 170
18.1.2022 00:00 170
17.1.2022 23:00 170
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )