Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hosťovce
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Hosťovce - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hosťovce - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
13.8.2022 07:45 9718.2
13.8.2022 07:30 9718.2
13.8.2022 07:15 9718.2
13.8.2022 07:00 9718.2
13.8.2022 06:45 9718.2
13.8.2022 06:30 9718.2
13.8.2022 06:15 9718.3
13.8.2022 06:00 9718.3
13.8.2022 05:45 9718.3
13.8.2022 05:00 9618.4
13.8.2022 04:00 9618.7
13.8.2022 03:00 9619.2
13.8.2022 02:00 9619.5
13.8.2022 01:00 9619.7
13.8.2022 00:00 9620
12.8.2022 23:00 9620
12.8.2022 22:00 9520
12.8.2022 21:00 9520.2
12.8.2022 20:00 9520.3
12.8.2022 19:00 9520.3
12.8.2022 18:00 9621.1
12.8.2022 17:00 9620.1
12.8.2022 16:00 9620.1
12.8.2022 15:00 9619.6
12.8.2022 14:00 9619.2
12.8.2022 13:00 9618.6
12.8.2022 12:00 9618.2
12.8.2022 11:00 9617.7
12.8.2022 10:00 9617.4
12.8.2022 09:00 9617
12.8.2022 08:00 9616.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )