Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Jabloň
Tok:Výrava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Jabloň - Výrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jabloň - Výrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.9.2022 07:15 1810.7
25.9.2022 07:00 1810.7
25.9.2022 06:45 1810.7
25.9.2022 06:30 1810.7
25.9.2022 06:15 1810.7
25.9.2022 06:00 1810.8
25.9.2022 05:45 1810.8
25.9.2022 05:30 1810.8
25.9.2022 05:15 1810.8
25.9.2022 05:00 1810.8
25.9.2022 04:45 1810.9
25.9.2022 04:30 1810.9
25.9.2022 04:15 1810.9
25.9.2022 04:00 1811
25.9.2022 03:45 1811
25.9.2022 03:30 1911
25.9.2022 03:15 1911
25.9.2022 03:00 1911.1
25.9.2022 02:45 1911.1
25.9.2022 02:30 1911.1
25.9.2022 02:15 1911.2
25.9.2022 02:00 1911.2
25.9.2022 01:45 1911.2
25.9.2022 01:30 1911.2
25.9.2022 01:15 1911.2
25.9.2022 01:00 1911.2
25.9.2022 00:45 1911.2
25.9.2022 00:30 1911.2
25.9.2022 00:15 1911.2
25.9.2022 00:00 1911.2
24.9.2022 23:45 1911.3
24.9.2022 23:30 1911.3
24.9.2022 23:15 1911.3
24.9.2022 23:00 1911.3
24.9.2022 22:45 1911.3
24.9.2022 22:30 1911.3
24.9.2022 22:15 1911.3
24.9.2022 22:00 1911.3
24.9.2022 21:45 1911.4
24.9.2022 21:30 1911.4
24.9.2022 21:15 1911.4
24.9.2022 21:00 1911.5
24.9.2022 20:45 1911.6
24.9.2022 20:30 1911.6
24.9.2022 20:15 1911.7
24.9.2022 20:00 1911.8
24.9.2022 19:45 1911.8
24.9.2022 19:30 2011.8
24.9.2022 19:15 2011.9
24.9.2022 19:00 2011.9
24.9.2022 18:45 2012
24.9.2022 18:30 2012
24.9.2022 18:15 2012.1
24.9.2022 18:00 2012.1
24.9.2022 17:45 2012.2
24.9.2022 17:30 2012.2
24.9.2022 17:15 2012.3
24.9.2022 17:00 2012.2
24.9.2022 16:45 2012.2
24.9.2022 16:30 2012.2
24.9.2022 16:15 2012.2
24.9.2022 16:00 2012.1
24.9.2022 15:45 2012.1
24.9.2022 15:30 2012
24.9.2022 15:15 2012
24.9.2022 15:00 2011.9
24.9.2022 14:45 2011.9
24.9.2022 14:30 2011.8
24.9.2022 14:15 2011.7
24.9.2022 14:00 2011.7
24.9.2022 13:45 2011.5
24.9.2022 13:30 2011.4
24.9.2022 13:15 2011.3
24.9.2022 13:00 2011.1
24.9.2022 12:45 2011
24.9.2022 12:30 2010.8
24.9.2022 12:15 2010.7
24.9.2022 12:00 2010.6
24.9.2022 11:45 2010.5
24.9.2022 11:30 2010.4
24.9.2022 11:15 2010.3
24.9.2022 11:00 2010.1
24.9.2022 10:45 2010
24.9.2022 10:30 219.9
24.9.2022 10:15 219.8
24.9.2022 10:00 219.8
24.9.2022 09:45 219.7
24.9.2022 09:30 219.7
24.9.2022 09:15 219.7
24.9.2022 09:00 219.7
24.9.2022 08:45 219.7
24.9.2022 08:30 219.7
24.9.2022 08:15 219.7
24.9.2022 08:00 219.7
24.9.2022 07:45 219.7
24.9.2022 07:30 219.7
24.9.2022 07:15 219.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )