Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Udavské
Tok:Udava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Udavské - Udava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Udavské - Udava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
13.8.2022 08:00 4518.6
13.8.2022 07:45 4518.6
13.8.2022 07:30 4518.6
13.8.2022 07:15 4518.6
13.8.2022 07:00 4518.5
13.8.2022 06:45 4518.5
13.8.2022 06:30 4518.6
13.8.2022 06:15 4518.6
13.8.2022 06:00 4518.6
13.8.2022 05:00 4518.7
13.8.2022 04:00 4518.9
13.8.2022 03:00 4519
13.8.2022 02:00 4519.1
13.8.2022 01:00 4519.3
13.8.2022 00:00 4519.5
12.8.2022 23:00 4519.6
12.8.2022 22:00 4519.8
12.8.2022 21:00 4520
12.8.2022 20:00 4520.1
12.8.2022 19:00 4520.2
12.8.2022 18:00 4520.3
12.8.2022 17:00 4520.3
12.8.2022 16:00 4520.3
12.8.2022 15:00 4520.2
12.8.2022 14:00 4520.1
12.8.2022 13:00 4520
12.8.2022 12:00 4519.8
12.8.2022 11:00 4519
12.8.2022 10:00 4518.2
12.8.2022 09:00 4517.9
12.8.2022 08:00 4517.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )