Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Snina
Tok:Cirocha
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Snina - Cirocha

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Snina - Cirocha
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 07:30 6010
21.5.2022 07:15 6010
21.5.2022 07:00 6010.1
21.5.2022 06:45 6010.1
21.5.2022 06:30 6010.1
21.5.2022 06:15 6010.1
21.5.2022 06:00 6010.2
21.5.2022 05:45 6010.2
21.5.2022 05:30 6010.3
21.5.2022 05:00 6010.3
21.5.2022 04:00 6010.5
21.5.2022 03:00 6010.6
21.5.2022 02:00 6010.7
21.5.2022 01:00 6010.7
21.5.2022 00:00 6010.7
20.5.2022 23:00 6010.7
20.5.2022 22:00 6010.6
20.5.2022 21:00 6010.6
20.5.2022 20:00 6010.5
20.5.2022 19:00 6010.3
20.5.2022 18:00 6010.1
20.5.2022 17:00 609.8
20.5.2022 16:00 609.5
20.5.2022 15:00 609.3
20.5.2022 14:00 609.1
20.5.2022 13:00 618.8
20.5.2022 12:00 638.6
20.5.2022 11:00 638.5
20.5.2022 10:00 638.5
20.5.2022 09:00 638.4
20.5.2022 08:00 638.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )