Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Michalovce - Stráňany
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Michalovce - Stráňany - Laborec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Stráňany - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.9.2022 10:45 9213.1
25.9.2022 10:30 9213.1
25.9.2022 10:15 9213.1
25.9.2022 10:00 9213.1
25.9.2022 09:45 9213.1
25.9.2022 09:30 9213.2
25.9.2022 09:15 9213.1
25.9.2022 09:00 9213.1
25.9.2022 08:45 9213.2
25.9.2022 08:30 9213.2
25.9.2022 08:15 9213.2
25.9.2022 08:00 9213.2
25.9.2022 07:45 9213.2
25.9.2022 07:30 9213.3
25.9.2022 07:15 9213.3
25.9.2022 07:00 9213.3
25.9.2022 06:45 9213.3
25.9.2022 06:30 9213.3
25.9.2022 06:15 9213.3
25.9.2022 06:00 9213.3
25.9.2022 05:45 9213.4
25.9.2022 05:30 9213.4
25.9.2022 05:15 9213.4
25.9.2022 05:00 9213.4
25.9.2022 04:45 9213.4
25.9.2022 04:30 9213.4
25.9.2022 04:15 9213.4
25.9.2022 04:00 9213.4
25.9.2022 03:45 9213.4
25.9.2022 03:30 9213.4
25.9.2022 03:15 9213.4
25.9.2022 03:00 9213.4
25.9.2022 02:45 9213.4
25.9.2022 02:30 9213.5
25.9.2022 02:15 9213.5
25.9.2022 02:00 9213.5
25.9.2022 01:45 9213.5
25.9.2022 01:30 9213.4
25.9.2022 01:15 9213.4
25.9.2022 01:00 9213.5
25.9.2022 00:45 9213.4
25.9.2022 00:30 9213.4
25.9.2022 00:15 9213.4
25.9.2022 00:00 9213.4
24.9.2022 23:45 9213.4
24.9.2022 23:30 9213.4
24.9.2022 23:15 9213.4
24.9.2022 23:00 9213.4
24.9.2022 22:45 9213.4
24.9.2022 22:30 9213.4
24.9.2022 22:15 9213.4
24.9.2022 22:00 9213.4
24.9.2022 21:45 9213.4
24.9.2022 21:30 9213.4
24.9.2022 21:15 9213.4
24.9.2022 21:00 9213.4
24.9.2022 20:45 9213.4
24.9.2022 20:30 9213.4
24.9.2022 20:15 9213.3
24.9.2022 20:00 9213.3
24.9.2022 19:45 9213.3
24.9.2022 19:30 9213.3
24.9.2022 19:15 9213.3
24.9.2022 19:00 9213.3
24.9.2022 18:45 9213.3
24.9.2022 18:30 9213.3
24.9.2022 18:15 9213.3
24.9.2022 18:00 9213.3
24.9.2022 17:45 9213.3
24.9.2022 17:30 9213.2
24.9.2022 17:15 9213.2
24.9.2022 17:00 9213.2
24.9.2022 16:45 9213.2
24.9.2022 16:30 9213.2
24.9.2022 16:15 9213.2
24.9.2022 16:00 9313.2
24.9.2022 15:45 9313.2
24.9.2022 15:30 9313.1
24.9.2022 15:15 9313.1
24.9.2022 15:00 9313.1
24.9.2022 14:45 9313.1
24.9.2022 14:30 9313
24.9.2022 14:15 9313
24.9.2022 14:00 9313
24.9.2022 13:45 9313
24.9.2022 13:30 9313
24.9.2022 13:15 9312.9
24.9.2022 13:00 9312.9
24.9.2022 12:45 9312.9
24.9.2022 12:30 9312.9
24.9.2022 12:15 9312.9
24.9.2022 12:00 9312.9
24.9.2022 11:45 9312.9
24.9.2022 11:30 9312.9
24.9.2022 11:15 9312.9
24.9.2022 11:00 9312.9
24.9.2022 10:45 9312.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )