Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Michalovce-Meďov
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce-Meďov - Laborec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce-Meďov - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 09:00 13112
21.5.2022 08:45 13112
21.5.2022 08:30 13112
21.5.2022 08:15 13112
21.5.2022 08:00 13112
21.5.2022 07:45 13112
21.5.2022 07:30 13112
21.5.2022 07:15 13112
21.5.2022 07:00 13112
21.5.2022 06:00 13112
21.5.2022 05:00 13112
21.5.2022 04:00 13112
21.5.2022 03:00 13112
21.5.2022 02:00 13112
21.5.2022 01:00 13112
21.5.2022 00:00 13111.9
20.5.2022 23:00 13111.9
20.5.2022 22:00 13111.9
20.5.2022 21:00 13111.9
20.5.2022 20:00 13111.9
20.5.2022 19:00 13111.9
20.5.2022 18:00 13111.9
20.5.2022 17:00 13111.9
20.5.2022 16:00 13112
20.5.2022 15:00 13112
20.5.2022 14:00 13212
20.5.2022 13:00 13312
20.5.2022 12:00 13411.9
20.5.2022 11:00 13711.9
20.5.2022 10:00 13711.9
20.5.2022 09:00 13711.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )