Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Sobrance
Tok:Sobranecký potok
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Sobrance - Sobranecký potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobrance - Sobranecký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.1.2022 23:00 480
18.1.2022 22:45 480
18.1.2022 22:30 490
18.1.2022 22:15 480
18.1.2022 22:00 480
18.1.2022 21:45 480
18.1.2022 21:30 490
18.1.2022 21:15 480
18.1.2022 21:00 490
18.1.2022 20:00 490
18.1.2022 19:00 490
18.1.2022 18:00 490
18.1.2022 17:00 490
18.1.2022 16:00 490
18.1.2022 15:00 490
18.1.2022 14:00 490
18.1.2022 13:00 490
18.1.2022 12:00 490
18.1.2022 11:00 500
18.1.2022 10:00 490
18.1.2022 09:00 500
18.1.2022 08:00 500
18.1.2022 07:00 500
18.1.2022 06:00 500
18.1.2022 05:00 500
18.1.2022 04:00 500
18.1.2022 03:00 500
18.1.2022 02:00 490
18.1.2022 01:00 490
18.1.2022 00:00 490
17.1.2022 23:00 490
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )