Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Bardejovská Dlhá Lúka
Tok:Kamenec
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bardejovská Dlhá Lúka - Kamenec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
24.1.2022 00:45 1050
24.1.2022 00:30 1050
24.1.2022 00:15 1040
24.1.2022 00:00 1040
23.1.2022 23:45 1040
23.1.2022 23:30 1040
23.1.2022 23:15 1040
23.1.2022 23:00 1040
23.1.2022 22:45 1030
23.1.2022 22:00 1000
23.1.2022 21:00 980
23.1.2022 20:00 970
23.1.2022 19:00 960
23.1.2022 18:00 960
23.1.2022 17:00 960
23.1.2022 16:00 960
23.1.2022 15:00 960.1
23.1.2022 14:00 960.2
23.1.2022 13:00 960.2
23.1.2022 12:00 960.1
23.1.2022 11:00 960
23.1.2022 10:00 960
23.1.2022 09:00 950
23.1.2022 08:00 960
23.1.2022 07:00 960
23.1.2022 06:00 960
23.1.2022 05:00 960
23.1.2022 04:00 960
23.1.2022 03:00 960
23.1.2022 02:00 960
23.1.2022 01:00 960
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )