Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Giraltovce
Tok:Radomka
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Giraltovce - Radomka

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Giraltovce - Radomka
Čas meraniaVodný stav [cm]
24.1.2022 02:15 43
24.1.2022 02:00 43
24.1.2022 01:45 44
24.1.2022 01:30 44
24.1.2022 01:15 44
24.1.2022 01:00 44
24.1.2022 00:45 44
24.1.2022 00:30 44
24.1.2022 00:15 44
24.1.2022 00:00 44
23.1.2022 23:00 44
23.1.2022 22:00 44
23.1.2022 21:00 44
23.1.2022 20:00 44
23.1.2022 19:00 44
23.1.2022 18:00 44
23.1.2022 17:00 44
23.1.2022 16:00 44
23.1.2022 15:00 44
23.1.2022 14:00 44
23.1.2022 13:00 44
23.1.2022 12:00 45
23.1.2022 11:00 44
23.1.2022 10:00 44
23.1.2022 09:00 44
23.1.2022 08:00 44
23.1.2022 07:00 44
23.1.2022 06:00 44
23.1.2022 05:00 44
23.1.2022 04:00 44
23.1.2022 03:00 44
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )