Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hanušovce
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Hanušovce - Topľa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hanušovce - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2022 02:45 3212.4
3.10.2022 02:30 3212.4
3.10.2022 02:15 3212.4
3.10.2022 02:00 3212.4
3.10.2022 01:45 3212.4
3.10.2022 01:30 3212.4
3.10.2022 01:15 3212.4
3.10.2022 01:00 3212.4
3.10.2022 00:45 3212.4
3.10.2022 00:30 3212.4
3.10.2022 00:15 3312.3
3.10.2022 00:00 3312.3
2.10.2022 23:45 3312.3
2.10.2022 23:30 3312.3
2.10.2022 23:15 3312.3
2.10.2022 23:00 3312.4
2.10.2022 22:45 3312.4
2.10.2022 22:30 3312.4
2.10.2022 22:15 3412.4
2.10.2022 22:00 3412.4
2.10.2022 21:45 3412.5
2.10.2022 21:30 3412.5
2.10.2022 21:15 3412.5
2.10.2022 21:00 3412.6
2.10.2022 20:45 3412.6
2.10.2022 20:30 3412.6
2.10.2022 20:15 3412.7
2.10.2022 20:00 3412.7
2.10.2022 19:45 3412.7
2.10.2022 19:30 3412.7
2.10.2022 19:15 3412.8
2.10.2022 19:00 3412.8
2.10.2022 18:45 3412.8
2.10.2022 18:30 3412.8
2.10.2022 18:15 3412.9
2.10.2022 18:00 3412.9
2.10.2022 17:45 3412.9
2.10.2022 17:30 3413
2.10.2022 17:15 3413
2.10.2022 17:00 3413
2.10.2022 16:45 3413
2.10.2022 16:30 3413
2.10.2022 16:15 3313
2.10.2022 16:00 3313
2.10.2022 15:45 3313.1
2.10.2022 15:30 3213
2.10.2022 15:15 3213
2.10.2022 15:00 3213
2.10.2022 14:45 3113
2.10.2022 14:30 3113
2.10.2022 14:15 3112.9
2.10.2022 14:00 3012.9
2.10.2022 13:45 3012.8
2.10.2022 13:30 3012.7
2.10.2022 13:15 3012.7
2.10.2022 13:00 3012.6
2.10.2022 12:45 3012.6
2.10.2022 12:30 3012.5
2.10.2022 12:15 3012.5
2.10.2022 12:00 3012.4
2.10.2022 11:45 3012.4
2.10.2022 11:30 3012.4
2.10.2022 11:15 3012.4
2.10.2022 11:00 3012.3
2.10.2022 10:45 3012.3
2.10.2022 10:30 3012.3
2.10.2022 10:15 3012.3
2.10.2022 10:00 3012.2
2.10.2022 09:45 3012.2
2.10.2022 09:30 3012.2
2.10.2022 09:15 3012.1
2.10.2022 09:00 3012.1
2.10.2022 08:45 3012.1
2.10.2022 08:30 3012.1
2.10.2022 08:15 3012.1
2.10.2022 08:00 3012.1
2.10.2022 07:45 3012.1
2.10.2022 07:30 3012.1
2.10.2022 07:15 3012.1
2.10.2022 07:00 3012.1
2.10.2022 06:45 3012.1
2.10.2022 06:30 3012.1
2.10.2022 06:15 3012.1
2.10.2022 06:00 3012.2
2.10.2022 05:45 3012.2
2.10.2022 05:30 3012.2
2.10.2022 05:15 3012.3
2.10.2022 05:00 3112.3
2.10.2022 04:45 3112.3
2.10.2022 04:30 3112.3
2.10.2022 04:15 3112.3
2.10.2022 04:00 3112.3
2.10.2022 03:45 3112.3
2.10.2022 03:30 3112.4
2.10.2022 03:15 3112.4
2.10.2022 03:00 3112.4
2.10.2022 02:45 3112.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )