Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Miňovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Miňovce - Ondava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Miňovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
24.1.2022 01:30 770.3
24.1.2022 01:15 770.3
24.1.2022 01:00 770.3
24.1.2022 00:45 770.3
24.1.2022 00:30 770.3
24.1.2022 00:15 770.4
24.1.2022 00:00 770.3
23.1.2022 23:45 770.3
23.1.2022 23:30 780.3
23.1.2022 23:00 770.4
23.1.2022 22:00 770.4
23.1.2022 21:00 760.4
23.1.2022 20:00 760.4
23.1.2022 19:00 750.4
23.1.2022 18:00 750.4
23.1.2022 17:00 750.4
23.1.2022 16:00 750.4
23.1.2022 15:00 750.4
23.1.2022 14:00 750.4
23.1.2022 13:00 760.4
23.1.2022 12:00 770.4
23.1.2022 11:00 770.4
23.1.2022 10:00 780.4
23.1.2022 09:00 780.3
23.1.2022 08:00 780.4
23.1.2022 07:00 780.4
23.1.2022 06:00 780.4
23.1.2022 05:00 780.4
23.1.2022 04:00 780.4
23.1.2022 03:00 780.4
23.1.2022 02:00 780.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )