Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Jasenovce
Tok:Oľka
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 600 cm 600 cm

Jasenovce - Oľka

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenovce - Oľka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
24.1.2022 01:45 680
24.1.2022 01:30 680
24.1.2022 01:15 680
24.1.2022 01:00 680
24.1.2022 00:45 680
24.1.2022 00:30 680
24.1.2022 00:15 680
24.1.2022 00:00 690
23.1.2022 23:45 690
23.1.2022 23:00 690
23.1.2022 22:00 690
23.1.2022 21:00 690
23.1.2022 20:00 690
23.1.2022 19:00 690
23.1.2022 18:00 690
23.1.2022 17:00 690
23.1.2022 16:00 690
23.1.2022 15:00 690
23.1.2022 14:00 690
23.1.2022 13:00 690
23.1.2022 12:00 690
23.1.2022 11:00 690
23.1.2022 10:00 690
23.1.2022 09:00 690
23.1.2022 08:00 690
23.1.2022 07:00 690
23.1.2022 06:00 690
23.1.2022 05:00 690
23.1.2022 04:00 690
23.1.2022 03:00 690
23.1.2022 02:00 690
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )