Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Horovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Horovce - Ondava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]
21.5.2022 03:45 8
21.5.2022 03:30 8
21.5.2022 03:15 8
21.5.2022 03:00 8
21.5.2022 02:45 8
21.5.2022 02:30 8
21.5.2022 02:15 8
21.5.2022 02:00 8
21.5.2022 01:45 8
21.5.2022 01:00 8
21.5.2022 00:00 8
20.5.2022 23:00 8
20.5.2022 22:00 8
20.5.2022 21:00 7
20.5.2022 20:00 7
20.5.2022 19:00 8
20.5.2022 18:00 7
20.5.2022 17:00 7
20.5.2022 16:00 7
20.5.2022 15:00 7
20.5.2022 14:00 7
20.5.2022 13:00 7
20.5.2022 12:00 7
20.5.2022 11:00 7
20.5.2022 10:00 7
20.5.2022 09:00 7
20.5.2022 08:00 7
20.5.2022 07:00 7
20.5.2022 06:00 7
20.5.2022 05:00 7
20.5.2022 04:00 7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )