Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zemplínsky Branč
Tok:Chlmec
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Zemplínsky Branč - Chlmec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zemplínsky Branč - Chlmec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.5.2022 00:00 1116.7
27.5.2022 23:45 1116.7
27.5.2022 23:30 1216.8
27.5.2022 23:15 1216.9
27.5.2022 23:00 1217
27.5.2022 22:45 1217.1
27.5.2022 22:30 1317.2
27.5.2022 22:15 1317.3
27.5.2022 22:00 1317.4
27.5.2022 21:00 1318
27.5.2022 20:00 1318.8
27.5.2022 19:00 1319.7
27.5.2022 18:00 1320.6
27.5.2022 17:00 1321.3
27.5.2022 16:00 1321.7
27.5.2022 15:00 1321.6
27.5.2022 14:00 1321
27.5.2022 13:00 1320.1
27.5.2022 12:00 1318.8
27.5.2022 11:00 1217.5
27.5.2022 10:00 1216.2
27.5.2022 09:00 1115.2
27.5.2022 08:00 1114.5
27.5.2022 07:00 1114.2
27.5.2022 06:00 1114.2
27.5.2022 05:00 1114.5
27.5.2022 04:00 1114.9
27.5.2022 03:00 1215.3
27.5.2022 02:00 1215.7
27.5.2022 01:00 1316.2
27.5.2022 00:00 1316.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )