Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Streda nad Bodrogom
Tok:Bodrog
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 700 cm 700 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Streda nad Bodrogom - Bodrog

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Streda nad Bodrogom - Bodrog
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 09:00 29717.7
21.5.2022 08:45 29717.7
21.5.2022 08:30 29717.7
21.5.2022 08:15 29717.7
21.5.2022 08:00 29717.7
21.5.2022 07:45 29717.7
21.5.2022 07:30 29717.7
21.5.2022 07:15 29817.7
21.5.2022 07:00 29817.8
21.5.2022 06:00 29817.8
21.5.2022 05:00 29817.8
21.5.2022 04:00 29917.9
21.5.2022 03:00 29918
21.5.2022 02:00 30018
21.5.2022 01:00 30018
21.5.2022 00:00 30018
20.5.2022 23:00 30118
20.5.2022 22:00 30117.9
20.5.2022 21:00 30117.9
20.5.2022 20:00 30217.9
20.5.2022 19:00 30218
20.5.2022 18:00 30218
20.5.2022 17:00 30218
20.5.2022 16:00 30318
20.5.2022 15:00 30318
20.5.2022 14:00 30318
20.5.2022 13:00 30317.9
20.5.2022 12:00 30317.7
20.5.2022 11:00 30317.6
20.5.2022 10:00 30317.6
20.5.2022 09:00 30317.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )