Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Užhorod
Tok:Uh
Štát:Ukrajina
Baseynove upravlinnya vodnykh resursiv richky Tysa, https://buvrtysa.gov.ua/newsite/

Užhorod - Uh

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Užhorod - Uh
Čas meraniaVodný stav [cm]
25.9.2022 10:00 -183
25.9.2022 09:00 -183
25.9.2022 08:00 -187
25.9.2022 07:00 -188
25.9.2022 06:00 -187
25.9.2022 05:00 -186
25.9.2022 04:00 -182
25.9.2022 03:00 -182
25.9.2022 02:00 -182
25.9.2022 01:00 -183
25.9.2022 00:00 -183
24.9.2022 23:00 -183
24.9.2022 22:00 -183
24.9.2022 21:00 -182
24.9.2022 20:00 -181
24.9.2022 19:00 -186
24.9.2022 18:00 -186
24.9.2022 17:00 -183
24.9.2022 16:00 -182
24.9.2022 15:00 -182
24.9.2022 14:00 -182
24.9.2022 13:00 -181
24.9.2022 12:00 -181
24.9.2022 11:00 -181
24.9.2022 10:00 -182
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )