Situácia a vývoj - Košický región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na tokoch východného Slovenska je ustálenosť vodných stavov.  
Priebeh vodných hladín pod VD na dolnom Hornáde a dolnom Laborci je ovplyvnený
manipuláciami na VD.

POČASIE:
Jasno až polojasno. Ranná teplota vzduchu vo vodomerných staniciach bola v rozpätí 
od 14,5°C do 5,3°C.

ZRÁŽKY:
Ojedinele na severe územia do 2,2 mm /Regetovka/.

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch 
východného Slovenska ustálenosť vodných hladín. 
Na dolnom Laborci a dolnom Hornáde môže byť priebeh vodných hladín ovplyvnený 
manipuláciami na VD.

Predpoveď pre Stredu n/Bodrogom na 28.5.2022

H = 290 cm   Q = 38,10 m3/s

SHMÚ, OHMPaV KE DS
Updated: 27.05.2022 07:16