Situácia a vývoj - Bratislavský región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
V hornej a strednej časti slovenského úseku Dunaja je pokles, v dolnom 
vzostup z dotekania, inde prevláda ustálenosť vodných hladín. 
Hladiny na dolnom Váhu sú ovplyvňované manipuláciou na VD.

POČASIE:
Jasno až takmer jasno.
Ranná teplota vzduchu vo vodomerných staniciach bola v rozpätí od 21 °C 
do 17,7 °C.

ZRÁŽKY:
Zrážky rôznej intenzity z prehánok a búrok sa vyskytli ojedinele, max. úhrn 
21,1 mm (Zliechov).

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame v hornej 
a strednej časti slovenského úseku Dunaja ustálenosť, v jeho dolnej časti 
pokles, na ostatných tokoch prevažne ustálenosť vodných hladín. 
Pri búrkach možnosť prechodného lokálneho vzostupu vodných hladín, najmä 
na malých tokoch.

SHMÚ, OHPaV, AB
Updated: 27.06.2022 07:32