Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia

Aktuálne merané údaje
Name of station Date and time of measurement Hodnota radiácie [nSv/h]
Banská Bystrica - Zelená27.05.2022 14:00130
Bratislava - Koliba27.05.2022 14:00102
Gánovce27.05.2022 14:00137
Liptovský Mikuláš - Ondrašová27.05.2022 14:00145
Mochovce27.05.2022 14:00118
Piešťany27.05.2022 14:00123
Stropkov - Tisinec27.05.2022 14:00118
Trenčín27.05.2022 14:00131
Veľké Lovce27.05.2022 14:00148
Žilina - Dolný Hričov27.05.2022 14:00116
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.