Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Aktuálne merané údaje
Názov stanice Dátum a čas merania Hodnota radiácie [nSv/h]
Banská Bystrica - Zelená27.05.2022 13:00132
Bratislava - Koliba27.05.2022 13:00104
Gánovce27.05.2022 13:00138
Liptovský Mikuláš - Ondrašová27.05.2022 13:00146
Mochovce27.05.2022 13:00120
Piešťany27.05.2022 13:00123
Stropkov - Tisinec27.05.2022 13:00118
Trenčín27.05.2022 13:00128
Veľké Lovce27.05.2022 13:00149
Žilina - Dolný Hričov27.05.2022 13:00112
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.

Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.