Aktuality SHMU

Nový produkt hydrológie - zrážky na Slovensku

10.4.2013 | HYDROLÓGIA | OZNAM | HIPS BA
Nový produkt hydrológie - zrážky na Slovensku

Pri hydrologickom spravodajstve sa opäť objavuje analýza zrážok na Slovensku. Tentokrát v novom šate a novom dizajne. Analýza opäť obsahuje mapovú aj tabuľkovú časť, ktoré vyčerpávajúcim spôsobom informujú o zrážkach na Slovensku za ostatných 24 hodín.

Vážení návštevníci stránky shmu.sk.

Pripravili sme pre Vás nový produkt, ktorým je analýza zrážkovej činnosti na Slovensku. Nájdete ho na http://www.shmu.sk/sk/?page=838 od 12.04.2013

Tento produkt má dve časti.

Prvou je interaktívna mapa so zrážkomernými stanicami na Slovensku. Po prejdení myšou na rámček so zrážkovým úhrnom sa zobrazia podrobnejšie informácie o zrážkovej činnosti v danej stanici v tabuľkovej aj grafickej forme, so zrážkami za ostatných 5 dní. Zrážkové úhrny na jednotlivých staniciach sú farebne odlíšené na základe množstva zrážok spadnutých vo zvolenom časovom intervale. Časový interval (24, 12, 6, 3 a 1 hod) si môžeme zvoliť pomocou výberového rolovacieho menu vľavo nad mapkou. Vedľa voľby časového intervalu je aj rolovacie menu s možnosťou zvoliť si počiatočný bod zrážkovej analýzy.

Druhou časťou analýzy zrážok sú tabuľky obsahujúce údaje o množstve zrážok v jednotlivých staniciach. Tie sú rozdelené podľa hlavných povodí. V tomto prípade sú k dispozícii kumulatívne údaje za ostatných 1, 3, 6, 12 a 24 hodín pre jednotlivé stanice a priemer pre dané povodie. Po kliknutí na názov stanice sa zobrazia údaje o stanici, úhrny zrážok za ostatných 5 dní v grafickej forme a prehľadná tabuľka so sumami zrážok za 1, 3, 6, 12 a 24 hodín vztiahnutých ku každej hodine počas ostatných 24 hodín.

Údaje sú uvádzané v občianskom čase a sú operatívne aktualizované.

Dúfame, že s naším produktom budete spokojní.