We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Pokyny pre súťažiacich KMO 2020

 
Organizátori KMO 2020 sa s gestormi konferencie dohodli na nasledovnom:
 
 1. Konferencia bude on-line. (Ozvučené prezentácie, ako sa pôvodne plánovalo, nebudú).
 2. Zoznam súťažiacich a ich príspevkov bude zverejnený na stránke www.shmu.sk TU.
 3. Začiatok o 8:30 hod., 12. novembra (štvrtok), SHMÚ Bratislava.
 4. Hydrológov bude organizovať Pavol Miklánek (miklanek@savba.sk) na SAV cez Skype, na konferenciu pozve súťažiacich aj porotcov.
 5. Vodohospodárov bude organizovať Michaela Mikuličková  (michaela.mikulickova@shmu.sk) na SHMÚ cez WEBEX, na konferenciu pozve súťažiacich aj porotcov.
 6. Meteorológov bude organizovať Mária Derková (maria.derkova@shmu.sk) na SHMÚ cez Google Meet, na konferenciu pozve súťažiacich aj porotcov.
 7. Organizátori konferencie sa individuálne spoja so súťažiacimi na preskúšanie spojenia.
 8. Každý súťažiaci má na prednes cca 10 minút.
 9. Hodnotí sa (rovnocenne) obsah aj prednes, je dôležité, aby bol nielen kvalitne napísaný  príspevok,  ale aj jeho dobrá prezentácia.
 10. Diskusia k príspevkom je povolená a bude ju riadiť organizátor konferencie.
 11. Poradie súťažiacich bude podľa toho, ako sú uvedení v tabuľke (podľa abecedy). Ak sa niekto nebude môcť včas pripojiť, alebo sa vyskytnú iné problémy s on-line prezentáciou, bude sa pokračovať podľa poradia, na rad sa dostane neskôr, podľa toho, ako určí organizátor konferencie.
 12. Predpokladaný koniec najdlhšej súťaže je o 12:30, maximálne do 13:00 hod. Každá konferencia môže končiť individuálne.
 13. Po ukončení  prezentácií si organizátori súťaže (D. Lešková) pozvú cez WEBEX všetkých súťažiacich, sponzorov a hlavných porotcov z každej sekcie na vyhlásenie výsledkov o  13:00 hod.
 14. S víťaznými súťažiacimi sa organizátori KMO 2020 skontaktujú po súťaži na vyplnenie dokumentov, obdržia diplom a odmena im bude zaslaná na účet.
 15. Každý súťažiaci a porotca dostane poštou (prípadne osobne) Zborník KMO 2020 na CD.
 16. Víťazi súťaže a ich príspevky budú zverejnené na stránke www.shmu.sk a po zvážení redakčných rád vo Vodohospodárskom časopise alebo Meteorologickom časopise.
 
Dôležité termíny konferencie:
25. október 2020 – termín zaslania súťažného príspevku v .doc alebo v .pdf
12. november 2020 – termín konania konferencie
 
Pozn.: Prosím súťažiacich, aby dodržali termín odovzdania súťažného príspevku (25.10.2020). Ďakujem. Alena Blahová