SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Singularity

Za singularitu sa považuje odchýlka od hladkej (zidealizovanej) krivky dlhodobého ročného  chodu meteorologického prvku, predovšetkým teploty vzduchu a atmosférických zrážok. Keďže sa singularity stanovujú na základe dlhodobých priemerov (napríklad za 100 rokov) ide o viac-menej stabilný jav viazaný na určité kalendárne obdobie. V širšom zmysle je celkový trend počasia podmienený zvýšeným výskytom určitých poveternostných situácií v danej časti roka v určitej geografickej oblasti. V strednej Európe k najvýznamnejším singularitám patrí medardovské počasie, potom babie leto, vianočný odmäk a ľadoví muži (pozri nižšie). Ľadoví muži patria k najpopulárnejším výkyvom v ročnom priebehu počasia a to aj  napriek ich značne nepravidelnému nástupu v jednotlivých rokoch, ktorý sa prejavuje na krivkách priemerného ročného chodu teploty vzduchu, pričom za viacročné obdobia sa výraznejšie neprejavujú.

Zoznam najvýznamnejších singularít rozpoznateľných u nás v ročnom režime teploty vzduchu a zrážok:

  • oteplenie začiatkom februára s následným ochladením
  • ochladenie v polovici marca
  • ochladenie koncom prvej dekády mája - ľadoví muži
  • ochladenie okolo 8. júna a zvýšený úhrn zrážok do polovice, resp. konca júla- Medardova kvapka
  • vrcholenie leta v polovici júla
  • oteplenie koncom septembra - babie leto
  • oteplenie koncom novembra
  • oteplenie v tretej dekáde decembra, tzv. vianočný odmäk

Na tejto stránke môžete nájsť základné a aktuálne informácie o charaktere počasia, ktoré zaznamenávame na Slovensku v priebehu singularít. Pre tento učel boli štatisticky spracované niektoré charakteristiky meteorologických prvkov (predovšetkým teplota vzduchu a atmosférické zrážky) z vybraných klimatologických staníc na Slovensku. Nasledujúce odrážky obsahujú pdf. súbory so uvedeným spracovaním a sprievodným textom: