Singularity

Za singularitu sa považuje odchýlka od hladkej (zidealizovanej) krivky dlhodobého ročného  chodu meteorologického prvku, predovšetkým teploty vzduchu a atmosférických zrážok. Keďže sa singularity stanovujú na základe dlhodobých priemerov (napríklad za 100 rokov) ide o viac-menej stabilný jav viazaný na určité kalendárne obdobie. V širšom zmysle je celkový trend počasia podmienený zvýšeným výskytom určitých poveternostných situácií v danej časti roka v určitej geografickej oblasti. V strednej Európe k najvýznamnejším singularitám patrí medardovské počasie, potom babie leto, vianočný odmäk a ľadoví muži (pozri nižšie). Ľadoví muži patria k najpopulárnejším výkyvom v ročnom priebehu počasia a to aj  napriek ich značne nepravidelnému nástupu v jednotlivých rokoch, ktorý sa prejavuje na krivkách priemerného ročného chodu teploty vzduchu, pričom za viacročné obdobia sa výraznejšie neprejavujú.

Zoznam najvýznamnejších singularít rozpoznateľných u nás v ročnom režime teploty vzduchu a zrážok:

  • oteplenie začiatkom februára s následným ochladením
  • ochladenie v polovici marca
  • ochladenie koncom prvej dekády mája - ľadoví muži
  • ochladenie okolo 8. júna a zvýšený úhrn zrážok do polovice, resp. konca júla- Medardova kvapka
  • vrcholenie leta v polovici júla
  • oteplenie koncom septembra - babie leto
  • oteplenie koncom novembra
  • oteplenie v tretej dekáde decembra, tzv. vianočný odmäk

Na tejto stránke môžete nájsť základné a aktuálne informácie o charaktere počasia, ktoré zaznamenávame na Slovensku v priebehu singularít. Pre tento učel boli štatisticky spracované niektoré charakteristiky meteorologických prvkov (predovšetkým teplota vzduchu a atmosférické zrážky) z vybraných klimatologických staníc na Slovensku. Nasledujúce odrážky obsahujú pdf. súbory so uvedeným spracovaním a sprievodným textom: