SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Fog Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Projekty Úseku Hydrologická služba

 

Projekty v realizácii:

Projekty po realizácii:

DriDanube – Riziko sucha v Dunajskom regióne (2017 - 2019)

Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku (2017 - 2019)

Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku​ (2017 - 2018)

Prognóza výskytu hydrologického sucha na Slovensku (2013 - 2017)

Budovanie a rekonštrukcia monitotovacích objektov podzemných a povrchových vôd (2013 - 2015)


Integrated Drought Management in Central and Eastern Europe (2013 - 2014)

Improvement of water statistics reporting in the Slovak Republic (2013 - 2014)

Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov stimulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (2011 - 2014)

Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (2011 - 2014)

ClimateWater (2008 - 2011)

Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody (2006 - 2009)

Twinning projekt, SK - Tal. (SK/05/IB/EN/01), (2006 - 2008)

MOSES (5D063) (2005 - 2008)

Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd na Slovensku (2005 - 2008)

 

 

Last update: 2020-03-24 12:49:24