Zrážkomerná sieť

Banskobystrický kraj

Lukovištia
Osrblie
Hrochoť
Ožďany
Beluj
Vlkyňa
Jasenie, Na Kyslej
Dobrá Niva
Fiľakovské Klačany
Muráň
Ľubietová-Chata p. Hrbom
Podhorie - Žakýl
Ružiná - Priehrada
Jelšava
Môlča
Kremnické Bane
Rapovce
Ratkovské Bystré
Motyčky
Janova Lehota
Senné
Kameňany
B.Bystrica - Bakossova
Sklené Teplice
Bušince
Lenartovce
Kľak
Čebovce
Klenovec
Malá  Lehota
Banská  Bystrica-Zelená
Žarnovica
Vinica
Rimavské Brezovo
Šumiac
Sliač
Medovarce
Lehota nad Rimavicou
Beňuš
Hriňova
Dekýš
Banska Stiavnica-SLS
Hajnáčka
Čierny Balog - Dobroč
Detva
Poltár
Hostice
Valaská - Čierny Potok
Zvolen - Môťova
Boľkovce
Hontianske Nemce
Veľký Blh
Jarabá
Očová
Radzovce
Sebechleby
Jasenie
Zvolen
Budiná
Predná Hora
Ľubietová
Močiar
Lučenec
Licince
Dolný Harmanec
Kremnica
Horný Tisovnik
Ratková
Staré Hory
Žiar nad Hronom
Ľuboreč
Leváre (Strelnice)
Hliník nad Hronom
Sucháň
Tisovec
Králiky
Hrabičov
Nenince
Hnúšťa
Veľká Lehota
Horné Pršany
Nová Baňa - Brehy
Krupina
Lom nad Rimavicou
Pohorelá
Zvolen
Senohrad
Hrachovo
Pohronská Polhora
Detvianska Huta
Málinec
Banská Štiavnica
Jesenské
Čierny Balog - Jánošovka
Vígľašská Huta - Kalinka
Cinobaňa
Teplý Vrch
Hronec
Hrochoť - Kyslinky
Holiša
Ladzany
Číž
Mýto pod Ďumbierom
Sása
Fiľakovo
Dudince
Brusno
Banský Studenec
Lovinobaňa
Revúca
Slovenská Ľupča
Trnavá Hora - Jalná
Lipovany
Tornaľa (Šafárikovo)
Donovaly
Horná Ves
Ábelova
Skerešovo
Banská  Bystrica - Uľanka
Žiar nad Hronom
Pôtor
Štrkovec
Prochoť
Dolné Plachtince
Klenovec - Poľana
Kordíky
Horné Hámre
Čelovce
Hnúšťa - Likier
Telgárt
Badín
Bzovík
Kokava nad Rimavicou
Polomka
Hriňova Snohy
Hronský Beňadik
Cerovo
Rimavská Sobota
Brezno
Poľana
Krná
Bottovo
Čierny Balog - Krám
Vígľaš Pstruša
Kalinovo
Antol (od 1.7.96 Svaty Anton)

Legenda
- Zrážkomerná stanica

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑