Zrážkomerná sieť

Banskobystrický kraj

Osrblie
Hrochoť
Ožďany
Beluj
Lukovištia
Jasenie, Na Kyslej
Dobrá Niva
Fiľakovské Klačany
Muráň
Vlkyňa
Podhorie - Žakýl
Ružiná - Priehrada
Jelšava
Ľubietová-Chata p. Hrbom
Kremnické Bane
Rapovce
Ratkovské Bystré
Môlča
Senné
Kameňany
Motyčky
Janova Lehota
Bušince
Lenartovce
B.Bystrica - Bakossova
Sklené Teplice
Klenovec
Malá  Lehota
Banská  Bystrica-Zelená
Kľak
Čebovce
Rimavské Brezovo
Šumiac
Sliač
Žarnovica
Vinica
Beňuš
Hriňova
Dekýš
Medovarce
Lehota nad Rimavicou
Čierny Balog - Dobroč
Detva
Poltár
Banska Stiavnica-SLS
Hajnáčka
Valaská - Čierny Potok
Zvolen - Môťova
Boľkovce
Hontianske Nemce
Hostice
Jarabá
Očová
Radzovce
Sebechleby
Veľký Blh
Zvolen
Budiná
Predná Hora
Jasenie
Močiar
Lučenec
Licince
Ľubietová
Kremnica
Horný Tisovnik
Ratková
Dolný Harmanec
Ľuboreč
Leváre (Strelnice)
Staré Hory
Žiar nad Hronom
Sucháň
Tisovec
Králiky
Hliník nad Hronom
Hnúšťa
Veľká Lehota
Horné Pršany
Hrabičov
Nenince
Lom nad Rimavicou
Pohorelá
Zvolen
Nová Baňa - Brehy
Krupina
Pohronská Polhora
Detvianska Huta
Málinec
Senohrad
Hrachovo
Čierny Balog - Jánošovka
Vígľašská Huta - Kalinka
Cinobaňa
Banská Štiavnica
Jesenské
Hronec
Hrochoť - Kyslinky
Holiša
Ladzany
Teplý Vrch
Mýto pod Ďumbierom
Sása
Fiľakovo
Dudince
Číž
Banský Studenec
Lovinobaňa
Revúca
Brusno
Trnavá Hora - Jalná
Lipovany
Tornaľa (Šafárikovo)
Slovenská Ľupča
Ábelova
Skerešovo
Donovaly
Horná Ves
Pôtor
Štrkovec
Banská  Bystrica - Uľanka
Žiar nad Hronom
Klenovec - Poľana
Kordíky
Prochoť
Dolné Plachtince
Hnúšťa - Likier
Telgárt
Badín
Horné Hámre
Čelovce
Polomka
Hriňova Snohy
Hronský Beňadik
Bzovík
Kokava nad Rimavicou
Brezno
Poľana
Krná
Cerovo
Rimavská Sobota
Čierny Balog - Krám
Vígľaš Pstruša
Kalinovo
Antol (od 1.7.96 Svaty Anton)
Bottovo

Legenda
- Zrážkomerná stanica

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑