SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Poľadovica Zobraziť výstrahy

Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC OKTÓBER 2020

Tlaková níž od východu až juhovýchodu, ktorá v posledných septembrových dňoch ovplyvňovala počasie u nás, sa začiatkom mesiaca presunula nad našu oblasť a vyplnila sa. 2. až 3.10. k nám po prednej strane tlakovej níže nad západnou Európou prúdil od juhozápadu teplý vzduch. 4.10. postúpil cez naše územie ďalej na severovýchod studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Britskými ostrovmi. 5.10. sa nad našou oblasťou vlnil studený front, ktorý nasledujúci deň postúpil ďalej na východ. Ďalší studený front prešiel cez strednú Európu na východ 7.10. 8. až 10.10. zasahoval do našej oblasti od juhozápadu výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 11.10. postúpil od západu do našej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou, ktorý sa v karpatskej oblasti v ďalších dňoch vlnil a tlaková níž, s ktorou bol spojený sa nad južným Poľskom vyplnila. 15.10. začal od juhozápadu zasahovať do strednej Európy okraj tlakovej níže so stredom nad severným Talianskom, ktorej stred sa 16.10. presunul nad našu oblasť. 17.10. počasie u nás ovplyvňovala tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia. 18.10. sa v chladnejšom vzduchu rozšíril od západu do alpskej oblasti okraj tlakovej výše a zároveň do karpatskej oblasti vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahovala od severovýchodu brázda nízkeho tlaku vzduchu. 19.10. zasahoval od juhovýchodu do strednej Európy okraj tlakovej výše so stredom nad Rumunskom. Po jej zadnej strane prúdil od juhozápadu do našej oblasti teplý vzduch. Teplé juhozápadné prúdenie vo vyšších vrstvách ovzdušia pokračovalo do 23.10. 24.10. postúpil v brázde nízkeho tlaku vzduch do našej oblasti studený front, za ktorým sa Slovensko 25.10. nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli, pričom vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahovala od juhu do strednej Európy tlaková níž. 26.10. prúdil po prednej strane rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku vzduchu do našej oblasti teplý vzduch. 27.10. postúpil do strednej Európy od západu rozpadávajúci sa studený front. 28.10. sa naše územie nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli. 29.10. postúpil do našej oblasti od západu ďalší studený front, za ním od severozápadu prechodne prúdil chladnejší morský vzduch. 30.10. postúpil od západu nad naše územie teplý front, ktorý sa v našej oblasti vo vyššom tlaku rozpadával.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, NP 3.11.2020 16:00 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑