SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC SEPTEMBER 2019

Na začiatku mesiaca k nám po zadnej strane oblasti vyššieho tlaku vzduchu nad severozápadným Ruskom prúdil veľmi teplý vzduch. 2. a 3. septembra postupoval cez našu oblasť ďalej na východ zvlnený studený front spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu nad Škandináviou. Za ním sa v chladnejšom vzduchu od západu do našej oblasti rozšírila tlaková výš. Dňa 6.9. ovplyvňoval počasie u nás ďalší studený front, ktorý k nám postúpil do západu. Dňa 9.9.2019 ovplyvňoval počasie na Slovensku ďalší studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúval cez alpskú oblasť a Česko ďalej na sever. V dňoch 11.9. a 12.9 ovplyvňoval počasie v našej oblasti pás vysokého tlaku vzduchu tiahnuci sa od Azorských ostrovov a nad juhozápadné Rusko. Dňa 13.9. zmohutnela nad Britskými ostrovmi tlaková výš, ktorej okraj zasahoval až nad naše územie. 14.9. po jej prednej strane postúpil cez Poľsko a Slovensko smerom na juhovýchod studený front, za ktorým k nám začal od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch. V chladnejšom vzduchu dňa 15.9. zmohutnela nad strednou Európou tlaková výš. Dňa 16.9. spomínaná tlaková výš zoslabla a 17.9. postúpil od severozápadu do našej oblasti studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad severozápadným Ruskom. Za ním k nám začal od severozápadu prúdi chladný vzduch. 18.9 postúpil cez našu oblasť ďalej na juhovýchod podružný studený front, za ktorým k nám od severozápadu po prednej strane výbežku tlakovej výše nad západnou Európou zosilnel prílev studeného, pôvodom arktického vzduchu. V dňoch 19. až 22.9. sa z Britských ostrovov cez strednú Európu a nad čiernomorskú oblasť presúvala tlaková výš. Po jej zadnej strane k nám od juhozápadu a západu začal dňa 22.9. prúdiť teplý vzduch. Dňa 23.9. zasahovala od severozápadu do našej oblasti brázda nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojené frontálne rozhranie ovplyvňovalo počasie aj na našom území. Dňa 25.9. postúpil cez Slovensko smerom na severovýchod oklúzny front. Dňa 27.9. postupoval cez strednú Európu smerom na východ najprv teplý front, dňa 28.9. studený front, frontálneho systému spojeného s tlakovou nížou nad Britskými ostrovmi. Dňa 30.9. postupoval cez našu oblasť ďalej na juhovýchod studený front, spojený s hlbokou tlakovou nížou, ktorej stred sa presúval zo Severného mora nad Pobaltie. VYDAL: OMPaV, CS 2.10.2019 18:00 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑