Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC JÚN 2020

1.6. a 3.6. od severozápadu zasahoval do strednej Európy okraj tlakovej výše, ktorý postupne slabol. Zároveň vo vyšších vrstvách ovzdušia sa nad Bieloruskom udržiavala tlaková níž. 3.6. sa nad Nemeckom prehĺbila tlaková níž a 4.6. za teplým frontom od juhozápadu do našej oblasti prechodne prúdil teplý a vlhký vzduch. Tlaková níž sa prehĺbila a 5.6. sa jej stred presunul z Dánska nad Severné more. Studený front s ňou spojený postúpil cez naše územie smerom na východ, na strednom Slovensku priniesol aj výdatnejšie zrážky. 6.6. sa front v našej oblasti začal vlniť. 7.-8.6. sa v strednej Európe a nad centrálnym Stredomorím udržiavala rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu a spočiatku v alpskej oblasti, neskôr nad naším územím sa v teplom a vlhkom vzduchu vlnil ďalší studený front spojený s tlakovou nížou nad severnou Škandináviou. 9.-10.6. zasahovala od juhovýchodu do našej oblasti brázda nízkeho tlaku vzduchu a vo vyšších vrstvách ovzdušia k nám po prednej strane tlakovej níže nad sev. Talianskom od juhu prúdil teplý a vlhký vzduch, ktorý sa 10.6. prejavil intenzívnou búrkovou činnosťou s výdatnými lejakmi. 11.6. sa výšková níž presunula na západ a nad Balkánom sa prehĺbila nová tlaková níž. Po jej severnom okraji prúdil od východu do našej oblasti teplý vzduch. V prízemnom tlakovom poli sa nad strednou Európou udržiavala oblasť nevýrazného tlaku vzduchu, neskôr (13.-14.6.) od východu brázda, ktorú opäť sprevádzali intenzívne búrky s výdatnými lejakmi. Rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu sa v prízemnom poli aj vo vyšších vrstvách ovzdušia nad strednou príp. juhovýchodnou Európou udržiavala až do 21.6., pri ktorej sa naďalej vyskytovali početné a miestami aj intenzívne búrky. 22.-23.6. vplyv tlakovej níže od juhovýchodu (pri zemi aj vo výške) prechodne zoslabol a od západu sa do našej oblasti rozšíril okraj tlakovej výše so stredom nad západnou Európou. 24.-25.6. sa jej stred presunul na sever a do našej oblasti zasahovala od severu. Zároveň sa vo vyšších vrstvách ovzdušia nad Poľskom sformovala tlakový níž, ktorá sa 24.6. presúvala cez územie Slovenska nad Alpy, neskôr (26.6.) nad Čechy. 27.-28.6. sa nad našou oblasťou v teplom a vlhkom vzduchu udržiavalo nevýrazné pole relatívne nízkeho tlaku vzduchu. V tomto období (26.6.-28.6.) sa vyskytli početné búrky s prívalovými zrážkami. 29.-30.6. postupoval cez územie Slovenska smerom na východ studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou a za ním sa od západu do našej oblasti rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, NH 2.7.2020 16:57 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑