Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC AUGUST 2020

Začiatkom mesiaca bolo naše územie pod vplyvom rozsiahlej oblasti vyššieho tlaku vzduchu zasahujúcej k nám zo severnej Európy. 3.8. postúpil do našej oblasti od západu studený front. Súčasne sa v brázde nízkeho tlaku vzduchu osamostatnila nad jadranskou oblasťou tlaková níž a tak až do 5.8. nás ovplyvňoval zvlnený studený front. 6.8. sa rozšíril nad Karpaty okraj tlakovej výše a v ďalších dňoch až do 11.8. sa nad Pobaltím vytvorila tlaková výš. Jej stred sa neskôr pomaly presúval nad Škandináviu a naše územie bolo aj naďalej pod jej vplyvom. V ďalších dňoch vplyv tlakovej výše postupne zoslabol a do našej oblasti začal prúdiť od juhozápadu vlhší vzduch. 15. a 16. augusta sa nad strednou Európou udržiavalo nevýrazné tlakové pole a súčasne k nám vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahovala od severovýchodu brázda nízkeho tlaku vzduchu. V ďalších dňoch až do 19.8. zasahovala nad našu oblasť brázda nízkeho tlaku vzduchu od západu. Od 20. do 22.8. sme boli pod vplyvom tlakovej výše, ktorá sa presúvala z alpskej oblasti cez naše územie až nad severovýchodnú Európu. 23.8. postúpil do našej oblasti studený front, za ktorým sa rozšíril do alpskej a karpatskej oblasti od juhozápadu výbežok tlakovej výše. 26.a 27.8. postúpil cez naše územie na východ frontálny systém, za ktorým sa v chladnejšom vzduchu presúvala cez strednú Európu na východ nevýrazná oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V závere mesiaca sa nad západnou Európou prehĺbila brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane zosilnel nad naše územie od juhozápadu prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu. Na konci mesiaca postúpil v spomínanej brázde do našej oblasti od západu zvlnený studený front.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, PZ 3.9.2020 10:45 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑