Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC FEBRUÁR 2017

V začiatku mesiaca nad Slovensko v prízemnom tlakovom poli od východu zasahovala oblasť vyššieho tlaku vzduchu, počasie u nás však 1.-2.2. ovplyvňovala tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia, ktorá sa z Česka presúvala cez Poľsko ďalej na severovýchod. V ďalších 2 dňoch do našej oblasti po prednej strane rozsiahlej tlakovej níže nad západnou, strednou Európou a priľahlým Atlantikom od juhozápadu prúdil teplejší vzduch. 5.2. cez Slovensko ďalej na severovýchod postúpil nevýrazný oklúzny front, spojený s podružnou brázdou nízkeho tlaku vzduchu. Od 6.2. sa územie Slovenska nachádzalo medzi rozsiahlou a mohutnou tlakovou výšou so stredom nad Fínskom a tlakovou nížou nad centrálnym Stredomorím. 7.2. tak začal nad Karpaty od severu prúdiť chladný vzduch. V dňoch 8.-12.2. bolo počasie na našom území v chladnom vzduchu pod vplyvom mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše, tiahnucej sa od Škótska a Škandinávie až k Čiernemu moru. 13.2. počasie u nás naďalej ovplyvňovala tlaková výš, ktorej stred sa už nachádzal nad južnou Škandináviou, Poľskom, Bieloruskom a Ukrajinou. Následne sa pomaly presúvala na juhozápad, a tak k nám okolo spomínanej výše 14.2. od severu (!) začal prúdiť teplý vzduch. 15.2. počasie na Slovensku už v teplom vzduchu ovplyvňovala rozsiahla tlaková výš so stredom nad vnútrozemím Európy a 16.2. sa premiestňovala ďalej nad čiernomorskú a stredomorskú oblasť. 17.2. už cez strednú Európu smerom na juhovýchod postupoval studený front, spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu nad Škandináviou a Pobaltím. Za ním sa k nám v nasledujúci deň od západu začala rozširovať tlaková výš. Súčasne však vo vyšších vrstvách ovzdušia cez strednú Európu na juhovýchod postupovala brázda nízkeho tlaku vzduchu. 19.2. tlaková výš, nachádzajúca sa nad alpskou oblasťou, začala slabnúť a 20.2. zasahoval nad Slovensko od juhu jej okraj. V období 21.-24.2. bola pre počasie u nás rozhodujúca rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu nad severnou Európou. Po jej južnom okraji nad Slovensko od západu až severozápadu postupovali jednotlivé frontálne systémy - prúdil k nám tak vlhký a väčšinou aj pomerne teplý oceánsky vzduch. Od 25.2. sa cez strednú Európu smerom na východ presúvala tlaková výš. Po prechodnom ochladení tak nad Slovensko od 26.2. začal po okraji spomínanej výše od juhozápadu až západu opäť prúdiť teplejší vzduch. Jeho prílev pokračoval po prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu aj v záverečných dňoch mesiaca. Ukončil ho až v noci (z 28.2. na 1.3.) postupujúci studený front, ktorý sa nad územím Slovenska zvlnil.

VYDAL: SHMÚ, OMPaV, LU 3.3.2017 07:35 SEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑