Prehľad počasia za mesiac

SYNOPTICKÝ PREHĽAD ZA MESIAC JANUÁR 2020

Na začiatku mesiaca v chladnejšom vzduchu sa rozšírila od západu do našej oblasti tlaková výš, ktorej stred sa presunul z našej oblasti nad Balkán. Po jej okraji k nám začal prúdiť od severozápadu opäť teplejší vzduch. 4.1. postúpil od severozápadu do našej oblasti studený front, za ním sa v chladnejšom morskom vzduchu rozšírila od západu do našej oblasti tlaková výš. Zárove sa vo vyšších vrstvách ovzdušia sa presúvala z našej oblasti ďalej na východ brázda nízkeho tlaku vzduchu. 7.1 sa tlaková výš zo strednej Európy začala presúvať smerom na juh a po jej okraji začal k nám vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť od západu teplý vzduch. V západnom prúdení 9.1. postupovala cez našu oblasť ďalej na východ frontálna vlna. Za ňou k nám v ďalších dňoch pokračoval prílev teplého vzduchu od západu. Prílev teplého vzduchu ukončil studený frontu, ktorý 11.1. postupoval cez našu oblasť ďalej na juhovýchod. Za ním sa rozšírila od juhozápadu nad strednú Európu v chladnejšom vzduchu tlaková výš, ktorá sa presunula nad južnú až juhovýchodnú Európu. A po jej zadnej strane k nám prúdil vo vyšších vrstvách ovzdušia od juhozápadu teplejší vzduch. 18.1. od západu postupoval cez našu oblasť zvlnený studený front, za ktorým sa v chladnejšom vzduchu rozšírila od západu k nám tlaková výš. Na začiatku poslednej dekády januára z Atlantiku zasahovala cez západnú, strednú nad Ukrajinu rozsiahla tlaková výš, po okraji ktorej 22.11 popoludní smeroval cez Poľsko ďalej na juhovýchod studený front, ktorý čiastočne ovplyvnil počasie aj u nás. Za ním k nám v chladnejšom vzduchu sa rozšírila od západu tlaková výš, ktorej stred sa presúval cez našu oblasť, Balkán ďalej na juhovýchod a neskôr po jej okraji opäť začal prúdiť vo vyšších vrstvách ovzdušia od západu do našej oblasti teplý vzduch. 28.1 od západu postupoval cez našu oblasť ďalej na východ ďalší studený front, za ním k nám prúdil od severozápadu chladný morský vzduch. V závere mesiaca v silnom severozápadnom až západnom výškovom prúdení postupovala cez našu oblasť ďalej na východ frontálna vlna. VYDAL: OMPaV, JA 5.2.2020 07:30 LSEČ

                                                                                                                                                           

"Prehľad počasia za mesiac" je aktualizovaný 3. deň nasledujúceho mesiaca.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑