SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teplotyHmla Zobraziť výstrahy

HYDROLOGICKÁ VÝSTRAHA 1. stupeň Zobraziť výstrahy

Smogová situácia PM10 – Jelšava Zobraziť

Meteorologický časopis

Meteorologický časopis vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ako vedecké a odborné periodikum so zameraním na všetky oblasti meteorológie, klimatológie, znečis­tenie ovzdušia a prí­buz­né vedné disciplíny. Časopis uverejňuje pôvodné vedecké práce, prehľadové články a krátke odborné prí­s­pevky domácich aj zahraničných autorov. Všetky články sú lektorované. Príspevky sa publikujú v jazyku anglickom, slovenskom a českom.

Obsahy a abstrakty

Redakčná rada

Predseda

Vladimír Pastirčák, SHMÚ, Bratislava

Hlavný redaktor

Norbert Polčák, SHMÚ, Bratislava

Technická redaktorka

Katarína Pukančíková, SHMÚ, Bratislava

Členovia

Jan Bednář, MFF UK, Praha
Martin Benko, SHMÚ, Bratislava
Rudolf Brázdil, MU, Brno   
Kamila Hlavčová, STU, Bratislava
Miroslav Chmelík, SHMÚ, Poprad-Gánovce
Dagmar Kotláriková, SHMÚ, Bratislava
Milan Lapin, FMFI UK, Bratislava
Oľga Majerčáková, SHMÚ, Bratislava
Irena Michlíková, Bratislava
Jozef Minďáš, SHMÚ, Bratislava  
Pavol Nejedlík, SHMÚ, Bratislava
Miroslav Ondráš, WMO, Ženeva
Marian Ostrožlík, GfÚ SAV, Bratislava
Peter Rončák, SHMÚ, Bratislava
Gabriel Szabó, SHMÚ, Košice
Bernand Šiška, SPU, Nitra
Štefan Škulec, SHMÚ, Bratislava
Jaroslav Škvarenina, TU, Zvolen
Pavel Šťastný, SHMÚ, Bratislava

 

Vydavateľ

(C) Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Jeséniova 17, P. O. Box 15, 833 15 Bratislava 37
IČO 00 156 884
R. č. MK SR: 3268/09
ISSN 1335-339X

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑