SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Hmla Zobraziť výstrahy

Rozdelenie územia SR do aglomerácií a zón

Na účel hodnotenia kvality ovzdušia bolo územie SR rozdelené na aglomerácie a zóny. Pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, tuhé častice PM10 a PM2,5 frakcie, oxid uhoľnatý a benzén sú to 2 aglomerácie a 8 zón, pre olovo, arzén, kadmium, nikel, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón je to 1 aglomerácia a 1 zóna.

Oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, tuhé častice PM10 a PM2,5, oxid uhoľnatý a benzén

Aglomerácia     Vymedzenie územia
Bratislava územie hlavného mesta SR Bratislavy                 
Košice územie mesta Košíc
Zóna                        Vymedzenie územia
Bratislavský kraj územie kraja okrem územia hlavného mesta SR Bratislavy
Trnavský kraj územie kraja
Nitriansky kraj územie kraja
Trenčiansky kraj územie kraja
Banskobystrický kraj územie kraja
Žilinský kraj územie kraja
Košický kraj územie kraja okrem územia mesta Košíc
Prešovský kraj územie kraja

Olovo, arzén, kadmium, nikel, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón

 

Aglomerácia          Vymedzenie územia                                                   
Bratislava územie hlavného mesta SR Bratislavy                   
Zóna                        Vymedzenie územia
Slovensko               územie SR okrem územia hlavného mesta SR Bratislavy

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑