SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Hmla Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Kontakt

Logo SHMÚ

 

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17
833 15 Bratislava


Generálny riaditeľ
RNDr. Martin Benko, PhD.


Kancelária generálneho riaditeľa
tel.: 
+421 2 59 415 361, e-mail: shmu-gr@shmu.sk


Spojovateľ
tel.:
 +421 2 59 415 111


Ekonomika a správa majetku
tel.: 
+421 2 59 415 486, e-mail: ekonomicke@shmu.sk


 

Fakturačné údaje:

IČO: 00 156 884
DIČ: 2020749852
IČ DPH: SK2020749852
Bežný účet - Tržby: SK19 8180 0000 0070 0039 1672
Bežný účet - Transfer: SK15 8180 0000 0070 0039 1744Regionálne pracovisko SHMÚ Banská Bystrica
Zelená 5
974 04 Banská Bystrica
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Košice
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Žilina
Bôrická cesta 103
011 13 Žilina
Mapa


 

Najžiadanejšie kontakty​

 • Predpoveď počasia a meteorologické výstrahy

  tel.: 0988 400 100; 0988 400 200; 0988 400 300, e-mail: ovp@shmu.sk
  cena volania 0,996 € s DPH za každú začatú minútu volania
 • Informácie o stave počasia v minulosti, expertízy a posudky
  (pre poistné udalosti a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 129, e-mail: oks@shmu.sk
 • Informácie o množstve vody v povrchových tokoch dnes a v minulosti, expertízy a posudky
  (pre poistné udalosti, výstavbu mostov, ČOV a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 109, e-mail: hydroPV_BA@shmu.sk

  RS Banská Bystrica: tel.: +421 48 4729 643, e-mail: hydroPV_BB@shmu.sk 
  RS Košice: tel.: +421 55 7961 714, e-mail: hydroPV_KE@shmu.sk
  RS Žilina: tel.: +421 41 7077 515, e-mail: hydroPV_ZA@shmu.sk
 • Informácie o kvalite vody v povrchových tokoch dnes a v minulosti, expertízy a posudky
  (rekonštrukcie a výstavba ČOV a pod.)

  tel.: +421 2 59 415 296, e-mail: hydroKV_BA@shmu.sk
 • Posúdenie projektov spadajúcich pod výzvu OP-KŽP 18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
  (preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom
  OPKZP-PO2-SC211-2017-18)

  tel.: +421 2 59 415 404, e-mail: opkzp@shmu.sk 
 • Oznamovacia povinnosť – Súhrnná evidencia o vodách (nakladanie s vodami) a Národný register znečisťovania

  tel.: +421 2 59 415 291, e-mail: oznamovaciapovinnost@shmu.sk
 • Hydrologické predpovede a výstrahy

  Bratislava: tel.: +421 2 59 415 412 (497), pohotovostný mobil: +421 918 131 596, +421 917 633 979, e-mail: hips@shmu.sk
  RP Banská Bystrica: tel.: +421 48 4139 283, pohotovostný mobil: +421 908 455 081, e-mail: hipsbb@shmu.sk
  RP Košice: tel.: +421 55 6333 022; +421 55 7961 727, pohotovostný mobil: +421 907 723 148, e-mail: hipske@shmu.sk
  RP Žilina: tel.: +421 41 7077 510, pohotovostný mobil: +421 905 475 334, e-mail: hipsza@shmu.sk
 • Objednávky produktov a služieb

  tel.: +421 2 59 415 239; +421 2 59 415 248, e-mail: obchod@shmu.sk
 • Styk s verejnosťou (exkurzie) a s médiami (hovorca)

  tel.: +421 2 59 415 199, e-mail: shmu@shmu.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑