SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Zobraziť výstrahy

Kontakt

Logo SHMÚ

 

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17
833 15 Bratislava

Tel. ústredňa: +421 2 59 415 111


Regionálne pracovisko SHMÚ Banská Bystrica
Zelená 5
974 04 Banská Bystrica
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Žilina
Borická cesta 103
011 13 Žilina
Mapa

Regionálne pracovisko SHMÚ Košice
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Mapa
 

Fakturačné údaje:

IČO: 00 156 884
DIČ: 2020749852
IČ DPH: SK2020749852
Bežný účet - Tržby: SK19 8180 0000 0070 0039 1672
Bežný účet - Transfer: SK15 8180 0000 0070 0039 1744

 

 • Úsek generálneho riaditeľa

RNDr. Martin Benko, PhD.; generálny riaditeľ
tel.: +421 2 59 415 366; e-mail: martin.benko@shmu.skshmu-gr@shmu.sk

Kancelária generálneho riaditeľa
tel.: 
+421 2 59 415 361; e-mail: shmu-gr@shmu.sk

Mgr. Ivan Garčár; hovorca
tel.: +421 2 59 415 199; e-mail: ivan.garcar@shmu.skshmu@shmu.sk

 

 

 
 • Úsek Meteorologická služba

Mgr. Branislav Chvíla, PhD.
tel.: +421 2 59 415 162; e-mail: branislav.chvila@shmu.sk

 
 • Odbor Klimatologická služba

RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
tel.: +421 2 59 415 359; e-mail: pavel.stastny@shmu.sk
 • Odbor Meteorologické siete

RNDr. Marián Jakubek
tel.: +421 2 59 415 955; e-mail: marian.jakubek@shmu.sk
 • Odbor Klimatologické a zrážkomerné siete

Ing. Dalibor Galo
tel.: +421 2 59 415 198; e-mail: dalibor.galo@shmu.sk
 • Odbor Dištančné merania

Mgr. Marián Jurašek
tel.: +421 2 59 415 156; e-mail: marian.jurasek@shmu.sk
 • Odbor Meteorologická služba Banská Bystrica

Mgr. Zora Snopková, PhD.
tel.: +421 48 4729 665; e-mail: zora.snopkova@shmu.sk
 • Odbor Meteorologická služba Košice

Ing. Martina Tomková
tel.: +421 55 7961 748; e-mail: martina.tomkova@shmu.sk
 • Kalibračné laboratórium

Ing. Radovan Filo
tel.: +421 2 59 415 136; e-mail: radovan.filo@shmu.sk
 
 
 • Úsek Hydrologická služba

Ing. Jana Poórová, PhD.
tel.: +421 2 59 415 233; +421 2 54 775 730; e-mail: jana.poorova@shmu.sk

 
 • Odbor Kvantita povrchových vôd

Ing. Zuzana Danáčová, PhD.
tel.: +421 2 59 415 404; e-mail: zuzana.danacova@shmu.sk

 • Odbor Kvalita povrchových vôd

Ing. Jana Döményová 
tel.: +421 2 59 415 318; e-mail: jana.domenyova@shmu.sk

 • Odbor Podzemné vody

Ing. Eugen Kullman, PhD.
tel.: +421 2 59 415 451; e-mail: eugen.kullman@shmu.sk
 • Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Banská Bystrica

Mgr. Róbert Chriašteľ
tel.: +421 48 4729 654; e-mail: robert.chriastel@shmu.sk
 • Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice

Ing. Dorota Simonová
tel.: +421 55 7961 716; e-mail: dorota.simonova@shmu.sk
 • Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Žilina

Ing. Ivan Machara
tel.: +421 41 7077 513; e-mail: ivan.machara@shmu.sk
 
 • Centrum predpovedí a výstrah

Mgr. Jozef Csaplár
tel.: +421 2 59 415 432; e-mail: jozef.csaplar@shmu.sk

 
 • Odbor Meteorologické predpovede a výstrahy

Mgr. Pavol Zaujec
tel.: +421 2 59 415 341; e-mail: pavol.zaujec@shmu.sk
 • Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy

Ing. Danica Lešková, PhD.
tel.: +421 2 59 415 402; e-mail: danica.leskova@shmu.sk
 • Odbor Numerické predpovedné modely a metódy

Mgr. Jozef Vivoda
tel.: +421 2 59 415 420; e-mail: jozef.vivoda@shmu.sk
 
 • Letecká meteorologická služba

Ing. Martin Housa
tel.: +421 2 59 415 384; e-mail: martin.housa@shmu.sk

 
 • Odbor CMBO Bratislava

Mgr. Zuzana Rusnáková
tel.: +421 2 48 574 262; e-mail: zuzana.rusnakova@shmu.sk
 • Odbor MBO Košice

Mgr. Alena Škrabáková
tel.: +421 55 62 222 255; e-mail: alena.skrabakova@shmu.sk
 • Odbor MO Poprad

Mgr. Jaroslav Šelleng
tel.: +421 52 77 65 551; e-mail: jaroslav.selleng@shmu.sk
 • Odbor MO Piešťany

Ing. Jana Janechová
tel.: +421 33 76 25 955; e-mail: jana.janechova@shmu.sk
 • Odbor MO Sliač

Ing. Jaroslav Grivna
tel.: +421 45 54 42 313; e-mail: jaroslav.grivna@shmu.sk
 • Odbor MO Žilina

Ing. Milan Králik
tel.: +421 41 55 72 427; e-mail: milan.kralik@shmu.sk
 • Odbor MO Bratislava

Ing. Igor Roman
tel.: +421 2 43 294 083; e-mail: igor.roman@shmu.sk
 
 • Úsek Informatika

Mgr. Martin Chovan
tel.: +421 2 59 415 459; e-mail: martin.chovan@shmu.sk

 
 • Odbor Informačné systémy a procesy

Mgr. Peter Devečka 
tel.: +421 2 59 415 458; e-mail: peter.devecka@shmu.sk
 • Odbor Informačné technológie

Mgr. Martin Floch
tel.: +421 2 59 415 484; e-mail: martin.floch@shmu.sk
 
 
 • Úsek Ekonomika a správa majetku

Ing. Vasil Penev
tel.: +421 2 59 415 365; e-mail: vasil.penev@shmu.sk

 
 • Odbor Rozpočet a účtovníctvo

Ing. Eva Kusendová
tel.: +421 2 59 415 177; e-mail: eva.kusendova@shmu.sk
 • Odbor Služby a správa majetku

Ing. Anna Šišková
tel.: +421 2 59 415 290; e-mail: anna.siskova@shmu.sk
 • Odbor Príprava a implementácia projektov

Ing. Scarlet Veal
tel.: +421 2 59 415 373; e-mail: scarlet.veal@shmu.sk
 • Odbor Riadenie ľudských zdrojov a právne služby

JUDr. Peter Palasiewicz
tel.: +421 2 59 415 151; e-mail: peter.palasiewicz@shmu.sk

 
 • Úsek Kvalita ovzdušia

Mgr. Peter Tonhauzer, PhD.
tel.: +421 2 59 415 406; e-mail: peter.tonhauzer@shmu.sk

 
 • Odbor Skúšobné laboratórium

Ing. Terézia Udvarosová
tel.: +421 2 59 415 181; e-mail: terezia.udvarosova@shmu.sk
 • Odbor Monitorovanie kvality ovzdušia

RNDr. Martin Kremler, PhD.
tel.: +421 2 59 415 314; e-mail: martin.kremler@shmu.sk
 • Odbor Emisie a biopalivá

Ing. Janka Szemesová, PhD.
tel.: +421 2 59 415 346; e-mail: janka.szemesova@shmu.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑