SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s internou smernicou Verejné obstarávanie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave využíva elektronický portál eZákazky (www.ezakazky.sk).

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑