SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teploty Zobraziť výstrahy

HYDROLOGICKÁ VÝSTRAHA 1. stupeň Zobraziť výstrahy

Smogová situácia PM10Nitra, Nitra Janíkovce, Topoľníky, Trenčín, Ružomberok, Veľká Ida Zobraziť

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

        Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti  a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 
       SHMÚ je organizáciou, ktorej snahou je uplatňovanie otvorenosti  voči verejnosti a podpora kvality vo vnútri systému. Preto v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. boli vytvorené podmienky pre jeho realizáciu v SHMÚ interným predpisom, platným pre zamestnancov, ako aj oznamom na  webovom sídle. V tejto súvislosti SHMÚ oznamuje, že zodpovednou osobou je Ing. Ivan Bajchy, Riaditeľ úseku Ekonomika.
Zamestnanci SHMÚ môžu podať podnet zodpovednej osobe:
  1. ústne do záznamu, alebo
  2. elektronickou  poštou  prístupnou  24 hodín  denne na adresu: ivan.bajchy@shmu.sk, alebo
  3. písomne na adresu :    Ing. Ivan Bajchy, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑