SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchDážď Zobraziť výstrahy

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

        Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti  a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 
       SHMÚ je organizáciou, ktorej snahou je uplatňovanie otvorenosti  voči verejnosti a podpora kvality vo vnútri systému. Preto v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. boli vytvorené podmienky pre jeho realizáciu v SHMÚ interným predpisom, platným pre zamestnancov, ako aj oznamom na  webovom sídle. V tejto súvislosti SHMÚ oznamuje, že zodpovednou osobou je JUDr. Peter Palasiewicz.
Zamestnanci SHMÚ môžu podať podnet zodpovednej osobe:
  1. ústne do záznamu, alebo
  2. elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu: peter.palasiewicz@shmu.sk, alebo
  3. písomne na adresu : JUDr. Peter Palasiewicz, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑