SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

14 OKT 2020

Aktuálna povodňová situácia na tokoch Slovenska 14.10.2020

HYDROLÓGIA | 14.10.2020 | SPRÁVA | VALÉRIA WENDLOVÁ

Pod vplyvom tlakovej níže, ktorá sa presúvala z  centrálneho Stredomoria, cez Balkán, Karpaty až nad Poľsko spadlo na našom území k dnešnému ránu (14. 10. 2020) za 48 hodín najviac zrážok v povodí Hornádu,  od 40-70 mm (maximálny úhrn 123,1 mm v Košickej Belej). V povodí Bodvy od 50-100 mm,  v povodí Rimavy a Slanej od 60-90 mm, v povodí dolného Váhu, v oblasti  Malých Karpát 20-70 mm  a v povodí Nitry 40-60 mm. Zrážky sa  vyskytli samozrejme aj ostatných častiach Slovenska, no nedosahovali takéto extrémne hodnoty.

Vzhľadom na nasýtené povodia za predchádzajúce dni sme po týchto výrazných zrážkach zaznamenali k dnešnému ránu na väčšine tokov vzostupy až výrazné vzostupy vodných hladín, ktoré dosiahli úrovne od 1. do 3. SPA.

Aktuálne máme 3.stupeň povodňovej aktivity ( SPA) na Hnilci v staniciach Švedlár a Jaklovce, v  stanici Markušovce na Levočskom potoku, v povodí Hornádu, v staniciach Spišské Vlachy, Margecany, Kysak , Košice a Ždaňa a prítoku Hornádu v Obišovciach na Svinke.

3. SPA je taktiež na Toryse v Košických Olšanoch, v staniciach na Rimave, Muráni, Turci, na západnom Slovensku na toku Parná v Horných Orešanoch a v Kopčanoch na Morave, kde hladina  výrazne stúpa po výdatných zrážkach v povodí Moravy na jej českom území. (Ostatné stanice s 1. a 2. SPA sú dostupné kliknutím na mapu „Stupne povodňovej aktivity“ na stránke ww.shmu.sk alebo v časti Hydrologické spravodajstvo.)

Vo všeobecnosti možno povedať, že hladiny sú v horných častiach tokov ustálené pri vysokom vodnom stave alebo v miernom poklese. Výnimku, však tvorí Morava, Myjava, toky Malých Karpát a horná Nitra a dolné úseky tokov, kde nám súčasnosti hladiny stúpajú buď vplyvom dotekania alebo ďalších zrážok, ktoré stále pretrvávajú.

Na základe predpovede ďalších zrážok  očakávame na väčšine územia Slovenska nasledovnú situáciu: na rieke Morava výrazný vzostup z dôvodu dotekania povodňovej vlny z českého územia. Na ostatných tokoch západného, stredného a východného Slovenska v ich horných úsekoch predpokladáme prechodne ustálenosť až mierny pokles pri vysokých vodných stavoch. V  popoludňajších hodinách predpokladáme opätovné vzostupy s možnosťou prekročenia SPA v ďalších staniciach.  Na tokoch hornej Nitry a tokoch Malých Karpát hladiny stále stúpajú a budú aj priebehu popoludnia naďalej stúpať.

Kulminácie v horných častiach tokov očakávame vo večerných a nočných hodinách s následnými poklesmi počas zajtrajšieho dňa. V stredných a najmä dolných častiach tokov je treba rátať so vzostupmi z dotekania.

V súčasnosti platia aktuálne výstrahy 3.stupňa pre okresy Skalica, Senica, Pezinok, Prievidza, Zvolen, Žilina, revúca, Rožňava, Spišská Nova Ves, Gelnica a Košice okolie.

Výstrahy priebežne aktualizujeme podľa vývoja hydrometeorologickej situácie. Dostupné sú taktiež na stránke www.shmu.sk.