Aktuality SHMÚ

21 JÚN 2010

NOAA: Máj bol opäť globálne najteplejší

KLIMATOLÓGIA | 21.6.2010 | SPRÁVA | JÚLIA KOŠŤÁLOVÁ, JOZEF PECHO

Tohtoročná jar a obdobie mesiacov január až máj lámu teplotné rekordy.

Globálne kombinované teploty povrchu pevnín a oceánov zaznamenali v tomto roku, podľa posledných správ NOAA (Národný úrad pre podnebie a oceány), doposiaľ najvyššie  teploty v máji a v období mesiacov  marec až máj  a január až máj, minimálne od roku 1880. Celosvetový teplotný priemer povrchu pevnín pre mesiace máj a marec až máj dosiahol rekordné hodnoty, zatiaľ čo teplota povrchu oceánov dosiahla druhé najväčšie hodnoty, hneď po roku 1998. Mesačné analýzy  NOAA vychádzajúce zo záznamov od roku 1880, sú iba časťou služieb ktoré NOAA poskytuje vláde, obchodným spoločnostiam a vedúcim predstaviteľom, na základe ktorých uskutočňujú svoje rozhodnutia.

 Významné štatistiky – obdobie Máj 2010

 • Globálne teploty povrchu pevnín a oceánov v mesiaci máj zaznamenali doposiaľ najvyššie hodnoty, až  0.69 ºC nad teplotným priemerom 20. storočia (14,8 ºC).
 • Májová globálna teplota povrchu pevnín bola o 1,04 ºC vyššie ako je teplotný priemer v  20. storočí (11,1 ºC).
 • Teplota povrchu oceánov za máj 2010 sa zaradila na druhé miesto májových teplôt, hneď za rok 1998. Teplotná odchýlka presiahla priemer za 20. storočie (16,3 ºC) o 0,55 °C.
 • Teplý charakter počasia panoval v máji 2010 na prevažnej väčšine pevnín. Extrémne teploty zaznamenali vo východnej časti Severnej Ameriky, východnej Brazílii, východnej Európe, Južnej Ázii, východnom Rusku a v rovníkovej Afrike. Čínska provincia Yunnan zaznamenala najteplejší máj aspoň od roku 1951. Ako najteplejší skončil máj 2010 aj v mnohých častiach kanadského štátu Ontário.
 •  Podnormálne chladné obdobie zaznamenali západ Južnej Ameriky, južná Argentina, vnútrozemie Ázie a niektoré časti Západnej Európy. Nemecko zažilo najchladnejší máj od r.1991 a  zároveň dvanásty najchladnejší v období meteorologických pozorovaní. 
 
Významné štatistiky – obdobie Marec až Máj 2010
 • Priemerné teploty povrchu pevnín a oceánov za obdobie marec až máj dosiahli doposiaľ najvyššie hodnoty - až 14,4 ºC, čo je o 0,73 ºC viac ako dlhodobý priemer (13,7 ºC) za 20. storočie.
 • Teplota povrchu pevnín pre mesiace marec až máj presiahla dlhodobý priemer (8,1 ºC) o 1,22 ºC. Ide o zatiaľ najvyššiu hodnotu od roku 1880.
 • Teplota povrchu oceánov sa zaradila na druhé miesto, hneď za rok 1998. Teplotný priemer za 20. storočie  (16,1 ºC) presiahla o 0,55 ºC.
 • Veľmi vysoké teploty boli zaznamenané vo východných a severných regiónoch Severnej Ameriky, na území severnej Afriky, vo Východnej Európe, v Tasmánii a niektorých častiach Austrálie. Severovýchod USA taktiež zaznamenal svoje najteplejšie obdobie, naopak, na západe USA a vo východnej Ázii zaznamenali relatívne nižšie teploty.
 • Západnú Európu postihlo obzvlášť suché jarné obdobie. Pre Anglicko bola tohtoročná jar najsuchšia od roku 1984 a zároveň dvanásta najsuchšia od roku 1910. 

 

 

Iné významné údaje
·       
 • Severný ľadový oceán pokrýval v máji približne 13,1 miliónov km2 morské plávajúceho ľadu. Je to o 3,7 percenta menej ako je jeho priemer v rokoch 1979-2000, a zároveň deviata najnižšia hodnota od roku 1979. Podľa National Snow & Ice Data Center sa ľadová pokrývka roztápala v máji o 50 % rýchlejšie ako je v máji normálne.
 • Južný oceán v okolí Antarktídy mal naopak v máji o približne 7,3 % ľadu viac ako je jeho priemer za obdobie rokov 1979-2000, čo je súčasne štvrtá najvyššia hodnota od začiatku merania.
 • Rozloha snehovej pokrývky na severnej pologuli v priebehu mesiaca máj 2010 klesla  o celých 4,3 miliónov km2 pod dlhodobý priemer. Severná Amerika a Eurázia sa vyznačovala veľmi malým priestorovým rozsahom snehovej pokrývky. Plocha snehovej pokrývky na severnej pologuli bola štvrtá najnižšia od začiatku monitorovania, súčasne plocha snehovej pokrývky Severnej Ameriky (vrátane Grónska) v období jari 2010 zaznamenala svoje doposiaľ najnižšie hodnoty.
Vedci, výskumníci a  predstavitelia vlády a priemyselných odvetví  využívajú mesačné správy NOAA na určenie trendov a zmien v globálnej klímy. Toto klimatologické spravodajstvo má veľmi široké praktické využitie v rôznych odvetviach hospodárstva. Pomáha nielen poľnohospodárom pri rozhodovaní, čo a kedy majú vysádzať,  ale hrá významnú úlohu v oblasti riadenia vodných zdrojov, energetiky a iných existenčne dôležitých odvetví.
 

 

 

Zdroje: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global&year=2010&month=5.

           http://www.noaanews.noaa.gov/stories2010/20100615_globalstats.html

 

Správu pripravili: Mgr. Júlia Košťálová, Mgr. Jozef Pechoskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑