Aktuality SHMÚ

22 SEP 2010

NOAA: August bol na pevninách druhý najteplejší po roku 1998

KLIMATOLÓGIA | 22.9.2010 | SPRÁVA | JOZEF PECHO

Zatiaľ čo obdobie mesiacov január-august 2010 bolo podľa analýz globálnych priemerných teplôt povrchu pevnín a oceánov, spolu s rovnakým obdobím roku 1998, zatiaľ najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní, leto 2010 (jún-august) skončilo globálne ako druhé najteplejšie po roku 1998 august 2010 ako tretí najteplejší od roku 1880. Z pohľadu priemerných teplôt pevnín bol august 2010 dokonca druhý najteplejší, hneď po roku 1998. Teplota povrchu oceánov bola naopak šiesta najvyššia (spolu s rokom 1997) od začiatku meteorologických meraní. Mesačné analýzy  NOAA vychádzajúce zo záznamov od roku 1880, sú iba časťou služieb ktoré NOAA poskytuje vláde, obchodným spoločnostiam a vedúcim predstaviteľom, na základe ktorých uskutočňujú svoje rozhodnutia. 

Teplotné štatistiky – obdobie Január-August 2010, August 2010

 • Globálny priemer teplôt povrchu pevnín a oceánov dosiahol za obdobie mesiacov január-august 2010 hodnotu 14,7 °C, čo je 0,67 ºC nad teplotným priemerom 20. storočia (15,4 ºC). Spolu s porovnateľným obdobím roku 1998 ide o zatiaľ najteplejšie obdobie prvých ôsmich mesiacov.
 • Globálny priemer teploty povrchu pevnín a oceánov bol v auguste 2010 o 0,6 ºC vyšší ako je teplotný priemer v  20. storočí (15,6 ºC) – ide o tretiu najvyššiu doposiaľ zaznamenanú teplotnú odchýlku v auguste (s vyššími teplotnými odchýlkami skončil len august 1998 a 2009). Priemerná globálna teplota pevnín dosiahla odchýlku +0,9 °C v porovnaní s priemerom za 20. storočie (13,8 °C). August 2010 skončil z tohto hľadiska ako druhý najteplejší, hneď za rokom 1998.
 • Ako vidieť z predošlého textu, v priemere teplejšie podmienky panovali na prevažnej väčšine pevnín, a to predovšetkým vo východnej Európe, východnej Kanade a v niektorých regiónoch východnej Ázie. Chladnejšie ako dlhodobý normál bolo v Austrálii, centrálnom Rusku a v južných regiónoch Južnej Ameriky.
 • Podľa údajov Klimatického centra v Pekingu boli priemerné teploty vzduchu v Číne v auguste 2010 (21,4 °C) až o 1,1 °C vyššie ako dlhodobý priemer za obdobie 1971-2000 – ide teda o najteplejší august v Číne od roku 1961.
 • Naopak, vo Veľkej Británii zaznamenali najchladnejší august od roku 1993. Podľa analýz Met Office to bol v Anglicku najchladnejší august od roku 1993, vo Walese a Severnom Írsku od roku 1994 a v Škótsku od roku 1998. 
 • Odchýlka globálnej priemernej povrchovej teploty oceánov dosiahla v auguste 2010 hodnotu +0,5 °C, v porovnaní s dlhodobým priemerom za 20. storočie (16,4 °C) – povrch oceánov bol tak šiesty najteplejší od roku 1880 (spolu s rokom 1997). V rozsiahlych oblastiach rovníkového Pacifiku pokračoval v auguste 2010 výrazný pokles povrchovej teploty oceánu. Podľa predpokladov Národného centra pre klimatické predpovede, NOAA, bude fáza La Niña v tomto regióne silnieť a pokračovať až do zimy 2010-2011 (severná pologuľa).
 
Teplotné štatistiky – obdobie Jún-August (leto) 2010
 • Globálny priemer teplôt povrchu pevnín a oceánov dosiahol za obdobie mesiacov jún-august 2010 druhú najvyššiu hodnotu od začiatku meteorologických pozorovaní (hneď za rokom 1998), a to 16,2 °C, čo je 0,64 ºC viac ako priemer za obdobie 20. storočia (15,6 ºC). Z pohľadu priemernej teploty povrchu pevnín skončilo leto 2010 s odchýlkou +1,0 °C ako vôbec najteplejšie od roku 1880. Na druhé miesto sa tak posunulo leto 1998 s odchýlkou +0,92 °C (dlhodobý priemer za obdobie 20. storočia je 13,8 °C).
 • Ako tretie najteplejšie skončilo leto 2010 v Kanade, hneď za rokmi 1998 a 2006, v porovnaní s údajmi o teplote vzduchu dostupnými od roku 1948. Obdobie prvých ôsmich mesiacov bolo v Kanade však najteplejšie od začiatku pozorovaní. Na druhé miesto tak odsunulo rovnaké obdobie v roku 2006.
 • Podľa údajov Austrálskeho meteorologického inštitútu (Australia´s Bureau of Meteorology) bolo v štátoch Viktória a Južná Austrália leto 2010 najchladnejšie za posledných 13 rokov, a v Novom Južnom Walese najchladnejšie za posledné desaťročie.
 • Z hľadiska povrchovej teploty oceánov bolo leto 2010 s odchýlkou +0,51 °C piate najteplejšie od začiatku meteorologických meraní (v porovnaní s priemerom za 20. storočie; 16,4 °C).
 
 
Globálne atmosférické zrážky a rozsah polárneho morského zaľadnenia – August 2010
 • Podľa údajov Austrálskeho meteorologického inštitútu spadlo v Austrálii v auguste 2010 priemerne 26,6 mm zrážok, čo je o 42 % viac v porovnaní s dlhodobým priemerom 1961-1990. Štát Viktória zaznamenal svoj najdaždivejší august od roku 1981, zatiaľ čo Severné teritórium najvyšší augustový úhrn od roku 1975. V štáte Queensland pršalo v auguste najviac od roku 1998.
 • Na základe údajov Nemeckej meteorologickej služby bol august 2010 v Nemecku vôbec najdaždivejší od začiatku 20. storočia (od roku 1901). 
 • Plocha arktického morského zaľadnenia poklesla v auguste 2010 na 6,0 mil. km2, čo je o 22 % menej ako dlhodobý priemer v období 1979-2000 – ide o druhý najmenší rozsah morského ľadu v Arktíde v auguste (rekordne nízka plocha bola zaznamenaná v auguste 2007). Okrem toho ide už v poradí o štrnásty august v rade (1997-2010), kedy boli v priestore Arktídy pozorované podnormálne hodnoty uvedenej charakteristiky polárneho zaľadnenia.
 • Rozsah antarktického morského zaľadnenia bol v auguste 2010 o 4,1 % väčší ako dlhodobý priemer v období 1979-2000 – ide o rekordne najväčšiu plochu morského zaľadnenia v auguste v priestore Antarktídy.
 
Ďalšie podrobnosti týkajúce hodnotenia globálnych charakteristík klímy v auguste 2010 môžete nájsť tu: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global alebo http://www.noaanews.noaa.gov/stories2010/20100915_globalstats_sup.html.
 
Správu pripravil: Mgr. Jozef Pecho


skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑