SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na DážďVietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

01 DEC 2011

Rok 2011 je 10-tym najteplejším rokom, najteplejším s La Niňa, s najnižším objemom arktického ľadu

KLIMATOLÓGIA | 1.12.2011 | SPRÁVA | BOCHNÍČEK, O.

Globálne teploty v r. 2011 sú v súčasnej dobe 10-tymi najvyššími záznamami a sú vyššie ako ktorýkoľvek rok predtým, kedy sa vyskytol jav La Niňa, ktorý má ochladzujúci účinok (obr.1). Celkovo 13 najteplejších rokov sa vyskytlo za ostatných 15 rokov od r. 1997. Rozloha arktického ľadu v r. 2011 bola druhou najnižšou počas existencie záznamov a jeho objem bol najnižší vôbec.

Táto správa je predbežným vyhlásením Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) k stavu Klimatickej zmeny, ktoré hodnotí stav globálnej teploty a zbežný prehľad počasia a klímy po celom svete v r. 2011. Správa bola zverejnená 29.11.2011 na medzinárodnej konferencii v Durban, Južná Afrika.

„Našou úlohou je poskytovať vedecké znalosti aby sme informovali ľudí, ktorí vykonávajú zásadné rozhodnutia. „Naša veda je na pevných základoch a dokazuje jednoznačne, že svet sa otepľuje a toto oteplenie spôsobuje človek svojou aktivitou“, povedal Generálny Sekretár WMO Michel Jarraud.

Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére dosiahli nové rekordy. Veľmi rýchlo sa približujú k hranici zodpovedajúcej otepleniu o 2-2,4°C priemernej globálnej teplote, čo by mohol byť spúšťací mechanizmus k neodvrátiteľným zmenám na Zemi, biosfére a oceánoch.

Predbežné stanoviská WMO odhadového nárastu kombinovanej globálnej teploty (povrch zeme a oceánu) za obdobie január až október r. 2011 na 0,41°C+/-0,11°C nad normál 1961-1990 ročnej priemernej teploty vzduchu 14°C. Toto je 10-ty najteplejší rok od začiatku záznamov merania (r. 1850).

Obdobie r. 2002-2011 tak ako obdobie r. 2001-2010 sa rovnajú najteplejším dekádam z obdobia záznamov a to o 0,46°C nad dlhodobým priemerom.

Globálna klíma v r. 2011 bola silne ovplyvnená silným účinkom javu La Niňa, ktorý sa objavil v tropickom Tichom oceáne v druhej polovici r. 2010 a pokračoval až do mája r. 2011. Bol jedným z najsilnejších za ostatných 60 rokov a bol úzko spätý so suchom vo východnej Afrike, ostrovoch v strednom rovníkovom pásme Tichého oceánu a na juhu Spojených štátov  a záplavami v južnej Afrike, východnej Austrálii a južnej Ázii.

Roky so silným javom La Niňa sú typicky o 0,10 až 0,15°C chladnejšie ako roky im predchádzajúce a nasledujúce. Globálne teploty v r. 2011 kopírovali tento scenár, síce nižšie než v r. 2010, ale boli ešte stále značne teplejšie než posledné stredne silné roky s javom La Niňa (r. 2008, +0,36°C, r. 2000, 0,27°C, r. 1989, 0,12°C). Slabé podmienky javu La Niňa sa rozvinuli v posledných týždňoch, ale stále ešte nedosiahli intenzity pozorovanej koncom r. 2010 a začiatkom r. 2011.

Teplota povrchu (pevnina - oceán) bola v r. 2011 nad dlhodobým priemerom na väčšine území sveta. Najväčšie odchýlky od priemeru boli pozorované nad Ruskom, najmä v severnej časti Ruska, kde teploty v období január až október boli asi 4°C nad priemerom.

Sezónne arktické minimum morského ľadu dosiahlo 9. septembra 4,33 miliónov štvorcových kilometrov, čo bolo 35% pod dlhodobým priemerom z r. 1979-2000 a bolo iba jemne nad minimom z r. 2007. Na rozdiel od sezóny r. 2007, oba morské prechody severozápadný aj severovýchodný boli v lete 2011 bez ľadu. Objem ľadu bol dokonca ešte nižšie pod priemerom a bol odhadnutý ako nový nízky záznam pozostávajúci z 4200 kubických kilometrov, neprekonateľného záznamu  4850 kubických kilometrov stanovených z r. 2010.

Nadpriemerné teploty v mnohých severných polárnych oblastiach sa zhodovali s druhým minimálnym rozsahom arktického morského ľadu a s najnižším zaznamenaným objemom ľadu.

Poznámka:

Predbežné stanovisko bolo vydané na 17. konferencii krajín UNFCCC, konanej v Durban, Južná Afrika, 28. Novembra - 9. decembra 2011. Finálna aktualizácia pre r. 2011 bude publikovaná v marci r. 2011 vo výročnej správe k stave globálnej klímy.

Dočasné stanovisko WMO o informácii sa zakladá na údajoch zo sietí meteorologických a klimatologických staníc, lodí a bojí ako aj zo satelitov.  Údaje neustále napájajú 3 depozitáre globálnych klimatologických údajov a stredísk pre ich analýzu, ktoré vyvíjajú a udržiavajú homogénne údajové súbory revidované podľa metodiky. Analýza globálnej teploty (podľa WMO) je tak predovšetkým založená na troch doplňujúcich datasetoch. Jedným z nich je dataset udržiavaný Hadley Centre Met Office  z V.B. a Climatic Research Unit, University of East Anglia z V.B. Ďalší dataset je udržiavaný národným úradom pre oceány a atmosféru (NOAA), a tretí je z Goddard Institute of Space Studies (GISS), prevádzkovaný Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA). Dodatočné informácie sú ťahané z ERA - Interim reanalysis - teda databázy homogénnych meteorologických údajov udržiavané centrom pre strednodobú predpoveď (ECMWF).

Obr.1 La Niňa

 

Zdroj:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:La_Nina_regional_impacts.gifskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑