Aktuality SHMÚ

02 NOV 2012

Ochladenie na konci októbra 2012 v kontexte s historickými rekordmi

SHMÚ | 2.11.2012 | SPRÁVA | RNDR. PAVEL FAŠKO., MGR. MAREK ŠVEC

Prienik studeného vzduchu na konci októbra do nižších zemepisných šírok spôsobil veľkú nestabilitu v počasí u nás. V rozsiahlej brázde nízkeho tlaku vzduchu sa v oblasti Stredomoria vytvárali tlakové níže, ktoré potom v juhozápadnom prúdení vzduchu postupovali na severovýchod.

Týždeň na rozhraní tohtoročného októbra a novembra bol zaujímavý aj tým, že na jeho začiatku na mnohých miestach Slovenska snežilo, alebo padal sneh s dažďom, pričom predovšetkým v Záhorskej a na západe Podunajskej nížiny sa na viacerých miestach vytvorila snehová pokrývka aj v týchto najnižších polohách Slovenska. Toto nie je veľmi typické pre koniec októbra, ale zaujímavé je, že ak v minulosti to bývalo skôr vzácnosťou, tak v približne v posledných 20 rokoch je to dosť často sa opakujúci stav. V nižších polohách Slovenska sa na niektorých miestach vytvorila snehová pokrývka v októbri v rokoch 1991, 1992, 1997, 2003, 2009 a v tomto roku opäť. Od polovice 20. storočia sme to pozorovali v podobnom rozsahu iba v októbri v roku 1966 a v roku 1972.

Hodnoty charakteristík sneženia a snehovej pokrývky, ktoré boli teraz zaregistrované na meteorologických staniciach Slovenska nepredstavovali rekordné hodnoty pre tento mesiac. Veľmi pekným príkladom je sumár celkovej snehovej pokrývky, ktorý v tohtoročnom októbri dosiahol v Oravskej Lesnej 12 cm, čo je hodnota, ktorá je až na začiatku druhej desiatky najvyšších októbrových hodnôt celkovej snehovej pokrývky na tejto meteorologickej stanici od roku 1951. Extrémnu hodnotu tejto charakteristiky snehovej pokrývky sme zaznamenali v tomto mesiaci v roku 2009, kedy sumár výšok celkovej snehovej pokrývky dosiahol 321 cm. Počet dní so snežením v Bratislave na Kolibe tiež nebol v tohtoročnom októbri rekordný. Stalo sa to aj napriek tomu, že táto oblasť krajného juhozápadu Slovenska, je v priebehu októbra v posledných dvoch desaťročiach nápadne často zasiahnutá ochladeniami, ktoré sú sprevádzané aj snežením a vytváraním snehovej pokrývky. Vzrastajúci výskyt snehovej pokrývky v októbri by sa dal fyzikálne zdôvodniť tým, že potenciálne vyšší obsah vodných pár v atmosfére, pri nadnormálnej teplote vzduchu, podmieňuje pri zrážkovo vhodných situáciách padanie väčšieho množstva zrážok, a tam, kde to teplotné podmienky umožnia, padajú tieto zrážky vo forme snehu.

Ani všetky základné charakteristiky teploty vzduchu nevykazovali na konci októbra v roku 2012 rekordné hodnoty. Priemerná denná teplota vzduchu, ktorá je štandardnou charakteristikou na vyjadrenie teplotných pomerov príslušného dňa, dosiahla v najchladnejšom dni analyzovaného ochladenia, v pondelok 29. októbra 2012, na meteorologických staniciach Hurbanovo a Oravská Lesná len tretiu najnižšiu hodnotu od roku 1951, po 29. októbroch v rokoch 1991 a 1997. Tieto dva dátumy majú aj tesný vzťah s mimoriadnymi hodnotami charakteristík snehovej pokrývky.

V súbore analyzovaných hodnôt 15 meteorologických staníc pre obdobie od 27. do 31. októbra v prípade minimálnej a priemernej dennej teploty vzduchu bol od roku 1951 zaznamenaný iba jediný rekord, v Čadci 29. októbra 2012.

Pozoruhodnejšie boli atmosférické zrážky. V dňoch 26. a 27. októbra boli vo výberovom súbore 15 meteorologických staníc prekonané rekordy maximálneho denného úhrnu zrážok až na 13 staniciach. Nestalo sa to iba v Hurbanove a na Štrbskom Plese. Tieto vysoké denné úhrny zrážok v Čadci dosiahli až takú úroveň, že úhrn zrážok z 27. októbra 2012 (32,6 mm), tam predstavuje najvyšší októbrový denný úhrn zrážok v posledných 80-tich rokoch. Je to tak aj napriek tomu, že hodnota 32,6 mm nie je v súbore októbrových denných úhrnov zrážok na Slovensku medzi najvyššími. Krajný severozápad Slovenska nie je v prípade zrážok, ktoré na Slovensko prinášajú tlakové níže z oblasti Stredomoria, tým zrážkovo najexponovanejším regiónom.

Grafické prílohy k článku nájdete TU skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑