Aktuality SHMÚ

22 FEB 2016

Maximálne viacdenné úhrny atmosférických zrážok na Slovensku vo februári 2016

KLIMATOLÓGIA | 22.2.2016 | ANALÝZA | RNDR. P. FAŠKO, CSC., RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD., BC. LADISLAV MARKOVIČ

Rekordné dvojdenné a päťdenné úhrny zrážok na niektorých miestach Gemera a na ďalších miestach v južnej polovici stredného Slovenska.

Posledný mesiac zimy sa vyznačuje v ročnom režime dlhodobých priemerných mesačných úhrnov zrážok tým, že tieto majú na konci zimy a na začiatku jari na väčšine Slovenska najnižšie hodnoty. Február v roku 2016 je v tomto zmysle výnimočný. Prejavilo sa to nie iba v denných úhrnoch zrážok, ale aj vo viacdenných úhrnoch zrážok.  Vzduchové hmoty prinášajúce zrážky postupovali k nám na konci prvej a počas väčšiny druhej februárovej dekády v tomto roku, od juhu až juhozápadu. Zodpovedajú tomu miesta výskytu rekordných dvojdenných, resp. päťdenných úhrnov zrážok pre mesiac február, od polovice 20. storočia. V priestorovom rozložení najvyšších dvojdenných resp. päťdenných úhrnov zrážok sa prejavuje vplyv náveterných efektov na množstvo zrážok na južných svahoch a úpätiach pohorí v južnej polovici stredného ale aj východného Slovenska. Aj keď na konci deruhej a na začiatku tretej februárovej dekády boli zrážky výdatnejšie aj na severozápadnom Slovensku, v Oravskej Lesnej sa to nijako mimoriadne neprejavilo na maximálnych päťdenných februárových úhrnoch zrážok.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

© Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická službaskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑