SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchVietorDážď Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

06 JÚN 2016

Silná búrka na juhozápade Slovenska 5.6.2016

METEOROLÓGIA | 6.6.2016 | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER

V obci Gbelce sme zaznamenali extrémnu intenzitu zrážok

V nedeľu 5.6.2016 sa predovšetkým na západe nášho územia stále udržiavala veľmi vlhká a instabilná vzduchová hmota. Postupne tak vznikali početné prehánky a búrky (animácia pri obr. 1), ojedinele boli aj intenzívne. Najsilnejšiu búrku sme podľa našich meraní zaznamenali v obci Gbelce. Namerali sme tu úhrn zrážok takmer 61 mm za hodinu (priebeh na obr. 2), z toho 29,5 mm spadlo za 10 minút! Minútová intenzita teda bola bez mála 3 mm, čo je u nás extrémna hodnota a približuje sa najvyššiemu úhrnu zrážok, ktorý sme doposiaľ namerali na našom území - 228,5 mm za 65 minút, čo v priemere predstavuje 3,5 mm za minútu (samozrejme, vtedy sme nemali nepretržité údaje z automatickej stanice, teda v rámci niektorého 10-minútového intervalu to mohlo byť viac). Bolo to v r. 1957 v obci Salka, čo je zhodou okolností len 18 km východne od Gbeliec (nič to ale nevypovedá o klíme daného regiónu, podobný úhrn sa môže vyskytnúť kdekoľvek na našom území).

Búrka v Gbelciach však nebola súčasťou väčšieho komplexu búrok. Vznikla niekoľko km východne od obce a západne po chvíli opäť aj rýchlo zanikla, čo vidieť na animácii 1 radarových snímok. Na animácii tiež vidieť, že búrka zasiahla v podobnej intenzite aj niektoré okolité obce - napr. Bátorove Kosihy, Mikulášov Sad, Nová Vieska, či Búč. Pochopiteľne, nie v každej obci máme meracie prístroje, no z poslednej menovanej ste nám zaslali fotografie tejto búrky (obr. 3), na ktorej sa dokonca objavil funnel cloud (rotujúci lievikovitý oblak vyčnievajúci z oblaku vo vertikálnom smere nadol, ktorý sa ale nedotýka zemského povrchu (ak by sa dotýkal, hovorili by sme už o tornáde)). Nižšie sú uvedené aj ďalšie fotografie nedeľných búrok z viacerých oblastí Slovenska.

 

Obr. 1 - Snímka z družie MSG , HRV+IR, 5.6.2016 11:45 UTC (13:45 LSEČ), vidieť náhodne vznikajúcu mohutnú búrkovú kopovitú oblačnosť najmä v Nitrianskom kraji (animácia).

Obr. 2 - Priebeh úhrnov zrážok na stanici Gbelce 5.6.2016. Za hodinu spadlo takmer 61 mm, z toho za 10 minút 29,5 a za 20 minút 47,3 mm. 1 mm = 1 l na meter štvorcový.

 

Animácia 1 - Snímky rádiolokačnej odrazivosti na juhu Podunajskej nížiny 5.6.2016 12:20 - 13:50 LSEČ, radar Malý Javorník. Rýchly vznik, priebeh aj zánik búrky, ktorá prešla obcou Gbelce od východu.

 

 

Obr. 3a - Búrka, nevýrazný shelf cloud, foto: Henzel Dániel, Búč.

 

Obr. 3b - Silný zostupný prúd búrky, foto: Henzel Dániel, Búč (plné rozlíšenie).

 

Obr. 3c - Funnel cloud, foto: Henzel Dániel, Búč.

 

Obr. 3c - Funnel cloud, foto: Henzel Dániel, Búč.

 

Obr. 4 - Búrka pri Špačinciach, foto: Štefan Vavro (plné rozlíšenie).

 

Obr. 5 - Búrka, Piešťany, foto: Soňa Behúlová (plné rozlíšenie).

 

Obr. 6 -  Búrka, Jedľové Kostoľany, foto: Jozef Majtá (plné rozlíšenie).

 

Obr. 7 - Búrka a jej shelf cloud, Brezno, foto: Jaro Karak (plné rozlíšenie).

 

Obr. 8 - Búrka, Banská Bystrica, foto: Pavol Praženica.

 

Obr. 9 - Búrka, Bratislava, foto: Branislav Bajus.

 

Obr. 10a - Búrka, Bratislava, pohľad z Koliby smerom na východ, foto: Miroslav Šinger (plné rozlíšenie).

 

Obr. 10b - Búrka, Bratislava, pohľad z Koliby smerom na východ, foto: Miroslav Šinger (plné rozlíšenie).skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑