Aktuality SHMÚ

18 JÚL 2016

Vysoké úhrny atmosférických zrážok v Tatranskej Javorine

KLIMATOLÓGIA | 18.7.2016 | ANALÝZA | LADISLAV MARKOVIČ, PAVEL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK

V priebehu tretieho tohtoročného júlového víkendu (16. – 17.7 2016) napršalo v Tatranskej Javorine za dva dni 142 milimetrov zrážok, (podľa operatívnych údajov automatickej meteorologickej stanice).

Na základe analýzy maximálnych súm 2-denných úhrnov zrážok pre mesiac júl, bol tento 2-denný úhrn zrážok na danej meteorologickej stanici 5. najvyšší od polovice 20. storočia. (Graf 1).

Graf 1: Maximálne sumy 2-denných úhrnov atmosférických zrážok v mesiaci júl na meteorologickej stanici Tatranská Javorina v období 1951 – 2016

Pozoruhodný bol v Tatranskej Javorine aj denný úhrn zrážok zaregistrovaný v nedeľu (17.7. 2016), ktorý dosiahol podľa operatívnych údajov automatickej meteorologickej stanice 85 milimetrov. Na základe spracovania maximálnych denných úhrnov zrážok pre mesiac júl od roku 1951, bol vyšší maximálny denný úhrn zrážok v Tatranskej Javorine v júli v uvažovanom 66 ročnom období zaznamenaný 6-krát (Graf 2). Údaje prislúchajúce júlu 2016 obsahujú úhrny zrážok zaznamenané v období od 1.7. 2016 do 17.7. 2016.

Graf 2: Maximálne denné úhrny atmosférických zrážok v mesiaci júl na meteorologickej stanici Tatranská Javorina v období 1951 – 2016

Ak by sme hodnotili víkendový denný a 2-denný úhrn zrážok v Tatranskej Javorine z hľadiska maximálnych denných, resp. 2-denných úhrnov zrážok za rok (Graf 3, Graf 4), tak z pravdepodobnosti výskytu týchto úhrnov zrážok za rok, spracovanej (v prípade maximálnych denných úhrnov zrážok z 50 ročného časového radu 1951-2000 a v prípade 2-denných úhrnov zrážok zo 65 ročného časového radu 1951-2015) podľa Pearsonovej krivky III. typu vyplýva, že doba ich návratu je v Tatranskej Javorine častejšia ako raz za 10 rokov.

Graf 3:  Maximálne denné úhrny atmosférických zrážok za rok na meteorologickej stanici Tatranská Javorina v období 1951 – 2015

Graf 4: Maximálne sumy 2-denných úhrnov atmosférických zrážok za rok na meteorologickej stanici Tatranská Javorina v období 1951 – 2015

 

 

 

 

 

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑