Aktuality SHMÚ

16 FEB 2017

Prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Žiline

OVZDUŠIE | 16.2.2017 | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, LADISLAV ČARACKÝ

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje verejnosť o zvýšených hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici Žilina, Obežná ulica. Z tohto dôvodu SHMÚ vydal dnes (štvrtok, 16. februára 2017)  signál „UPOZORNENIE“. (1. stupeň smogovej situácie.) 

Signál bol vydaný po nameraní prekročenia prahu 100 µg.m-3 dva po sebe nasledujúce dni a pri predpoklade rastúceho trendu koncentrácií prachových častíc PM10 v ovzduší.Na základe nameraných údajov zverejnených na http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis_map_pm10&p=PM10, a predpokladanej stúpajúcej  tendencie prekročení koncentrácií denného priemeru PM10 nad 100μg/m3 SHMÚ zverejnil informácie „Signál upozornenia a výstrahy pre častice PM10 v zmysle Vyhlášky č. 244/2016 Z.z.  

 

Obec

Monitorovacia stanica

Typ
signálu

1. deň 14.2.2017

Priemerná 24 h koncentrácia  
[µg.m-3]

2. deň 15.2.2017

Priemerná 24 h koncentrácia  
[µg.m-3]

Rastúci trend  
 

Žilina

Obežná

Upozornenie

121

101

áno

 

1       Predpoveď na nasledujúce  POPOLUDNIE/DEŇ/dni

1.1    Geografická oblasť očakávaných prekročení informačného prahu

Žilina

1.2    Očakávaná zmena v znečistení

V priebehu piatka očakávame zlešenie rozptylových podmienok.

2      Informácie o dotknutej skupine populácie, možných zdravotných účinkoch a odporúčanom správaní

PM10 – frakcia suspendovaných častíc, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice  s aerodynamickým priemerom 10 µm s 50% účinnosťou, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.

2.1   Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

2.2    Opis možných účinkov

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

2.3  Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

  • obmedziť dobu pobytu vonku

  • skrátiť vetranie obytných miestností

  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

  • nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia napr. (natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, vľné spaľovanie).

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑