SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchPrízemný mrázNízke teploty Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

31 MÁJ 2017

Apríl 2017: veľmi premenlivý a mimoriadne bohatý na zrážky

KLIMATOLÓGIA | 31.5.2017 | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

Po veľmi teplom a zrážkovo skôr normálnom marci prišiel teplotne podpriemerný (avšak stále normálny), veľmi premenlivý a na zrážky mimoriadne bohatý apríl 2017. Aj keď na globálnej úrovni skončil apríl 2017 ako druhý najteplejší od roku 1880, na väčšine územia Európy bol, podobne ako na Slovensku, teplotne normálny. Podobne ako v minulom roku, aj tohtoročný apríl sa začal sériou veľmi teplých letných dní, ktorú v druhej polovici mesiaca vystriedalo veľmi premenlivé a výrazne chladnejšie počasie, sprevádzané výskytom mrazov (rovnako ako v roku 2016). Ďalším pozoruhodným fenoménom boli veľmi výdatné atmosférické zrážky. V niektorých oblastiach severozápadného a severného Slovenska to bol historicky najvlhší apríl od začiatku meteorologických meraní a pozorovaní. 

Teplota vzduchu

Apríl 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, s odchýlkami od -0,9 °C (Čadca) do +0,3 °C (Košice-letisko a Bratislava-letisko), a priemernou územnou odchýlkou -0,2 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (Obr. 1 vľavo). Prevažne ako teplotne normálny skončil aj v porovnaní s novším a „teplejším“ normálom 1981-2010 s odchýlkami od -1,3 °C (Jaslovské Bohunice) do -0,3 °C (Poprad). Ako teplotne normálne sa zatiaľ vyvíjalo aj celé obdobie od začiatku roku 2017 do konca apríla s odchýlkami prevažne od -0,5 do 1,5 °C (oproti normálu 1961 – 1990) (Obr. 1 vpravo). Ako vidieť na Obr. 2, apríl 2017 bol relatívne najchladnejší v oblasti stredného Považia, hornej Nitry a východnej časti Podunajskej nížiny, a tiež v Turci a západnej časti Liptova. Relatívne teplejšie bolo len na krajnom východe Slovenska. Podobne možno hodnotiť aj priemernú teplotu za obdobie január až apríl 2017, s relatívne najteplejšími pomermi v horských oblastiach severného a stredného Slovenska (Obr. 2 vpravo). V Hurbanove mal apríl 2017 odchýlku -0,3 °C v porovnaní s normálom 1961-1990, pričom ide o najchladnejší apríl od roku 2001 (Obr. 3 vľavo). [Teplotné pomery v mesiacoch január až apríl 2017 v Európe (vo svete) podľa údajov WMO/DWD možno vidieť na Obr. 7, v detailnejšom rozlíšení podľa reanalýzy NCEP na Obr. 8.]

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte (4,1 °C), najvyššia v Žihárci (10,9 °C) a v Bratislave na letisku (10,5 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota v apríli od -6.3 °C (Lomnický štít) do -3.1 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít, -16,4 °C dňa 21.4.), bolo zaznamenané v Liptovskej Tepličke (-12,9 °C, dňa 21.4.). Najvyššie aprílové maximum bolo v Kamenici nad Hronom (26,6 °C, dňa 3.4.) a v Dolných Plachtinciach (26,5 °C, dňa 3.4.). Pre 3. apríl bol týmto dosiahnutý nový celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu.

Apríl bol z pohľadu priebehu teploty, na rozdiel od teplotne relatívne stabilného marca 2017veľmi premenlivý mesiac (Obr. 4). Začal sériou prvých letných dní na Slovensku v tomto roku, a to v období od 2.4. do 3.4. Skôr ako v tomto roku, bol letný deň na Slovensku od roku 1951 zaznamenaný iba v rokoch 1968, 1974, 1977 a 1989. Naopak druhá polovica apríla bola výrazne chladnejšia. Ochladenie prišlo v dvoch vlnách, a to v období od 17.4. do 21.4. [Podrobná synoptická analýza] a neskôr od 27.4. do 29.4., kedy sme dokonca aj na juhu a juhozápade Slovenska zaznamenali výskyt mrazov v úrovni 2 metrov nad úrovňou terénu. Najsilnejšie mrazy boli v ranných hodinách dňa 21.4. v horských oblastiach a v kotlinách v severnej polovici Slovenska, kde na viacerých miestach namerali v meteorologickej búdke -5 až -10 °C, a ojedinele ešte menej, napríklad v Starej Lesnej -10,1 °C, vo Vernári -11,4 °C a v Liptovskej Tepličke -12,9 °C. Minimálna prízemná teplota vzduchu v 5 cm nad zemským povrchom dosiahla v piatok (21.4.) ráno napríklad v Kuchyni na letisku -8,3 °C, v Bratislave, Mlynskej doline -5,7 °C, v Piešťanoch -9,4 °C, v Podhájskej -6,3 °C, v Rimavskej Sobote -5,4 °C, v Prievidzi -7,4 °C, v Lome nad Rimavicou -10,0 °C a v Telgárte až -13,9 °C.

Atmosférické zrážky

Apríl 2017 bol veľmi zaujímavý aj z pohľadu atmosférických zrážok. V oblasti severozápadného a severného Slovenska skončil apríl ako mimoriadne vlhký, dokonca v niektorých oblastiach Oravy, Kysúc a Turca ako vôbec najvlhší apríl od začiatku meteorologických meraní. Priemerný územný úhrn zrážok na Slovensku v apríli dosiahol 87 mm (158 % dlhodobého priemeru 1901-2000; Obr. 5 vľavo), pričom najvyšší územný priemer malo stredné Slovensko, a to až 126 mm (200 %). Vo vysokohorských polohách Vysokých a Nízkych Tatier, a tiež najmä na Orave boli aj lokality, kde spadlo viac ako trojnásobné množstvo obvyklého aprílového úhrnu zrážok (> 300 %). Rekordne vysoké mesačné úhrny zrážok boli namerané v najvyšších polohách Tatier a Nízkych Tatier (Lomnický štít, 426 mm; Chopok, 266 mm; Obr. 5 vpravo). Na Lomnickom štíte bol napríklad prekonaný rekord z roku 1994 s hodnotou 325 mm. Aprílové zrážkové rekordy boli zaznamenané napríklad aj v Lokci (187 mm), Námestove (142 mm), Bobrove (140 mm), Tvrdošíne (157 mm), Dolnom Kubíne (158 mm), Vrútkach (147 mm) alebo Makove (183 mm).

Najvýznamnejšia aprílová zrážková epizóda bola zaznamenaná v závere mesiaca, a to v dňoch 27.4. a 28.4., kedy v najviac exponovaných oblastiach napršalo za dva dni aj viac ako 100 mm zrážok. V uvedenom období v najvyšších horských polohách výdatne snežilo (k 29.4. dosiahla celková výška snehovej pokrývka na Lomnickom štíte 303 cm – ide o najvyššiu hodnotu zimnej sezóny 2016/2017). V niektorých oblastiach dosiahol dvojdenný úhrn zrážok z 27.4.-28.4. najvyššie hodnoty v histórii meteorologických pozorovaní (napr. v Kláštor pod Znievom, 57,4 mm – bol tak prekonaný rekord z roku 1990 – 47,0 mm). [Zrážkové pomery v období január až apríl 2017 v Európe podľa údajov WMO/DWD možno vidieť na Obr. 9-10.]

Z pohľadu hodnotenia meteorologického [Vlahové podmienky na Slovensku od začiatku roka] a pôdneho sucha [Intersucho], apríl 2017 začal na Slovensku s pomerne vysokým vlahovým deficitom, predovšetkým v dôsledku nízkych úhrnov zrážok v priebehu zimy 2016/17 a aj prvého jarného mesiaca, marca 2017 (do začiatku aprila dosiahol priemerný zrážkový deficit na území SR 36 mm). Vlahový deficit, vzhľadom na relatívne vysoké teploty vzduchu v južných a juhozápadných častiach Slovenska, pomerne rýchlo rástol aj v prvej polovici apríla. Výdatnejšie zrážky v tretej a štvrtej aprílovej dekáde však tento vývoj dočasne zvrátili. 

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli na severnom a severozápadnom Slovensku podnormálna, na juhu nadpriemerná (avšak normálna), a pohybovala sa v intervale od 66 % (Chopok; 76 hodín) do 107 % (Bratislava, letisko; 190 hodín) mesačného normálu. [Suma slnečného svitu v Európe podľa údajov WMO/DWD]

Zdroje: KMIS SHMÚ, Intersucho, WMO/DWD, NOAA, NCEP, KNMI

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v apríli 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) odchýlka priemernej teploty vzduchu za obdobie január až apríl 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 [Obr. 1]

Obr. 2: (vľavo) Priestorové rozloženie odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v apríli 2017 (v porovnaní s normálu 1981-2010); (vpravo) priestorové rozloženie odchýlky priemernej teploty vzduchu na Slovensku v období január až apríl 2017 (v porovnaní s normálu 1981-2010); apríl 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 je k dispozícii tu [Obr. 2]

Obr. 3: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v apríli v Hurbanove od normálu 1961-1990 v období 1901-2017; (vpravo) odchýlka priemernej teploty vzduchu za január až apríl 2017 (v porovnaní s normálom 1961-1990) v Hurbanove v období 1901-2017 [Obr. 3]

Obr. 4: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu, resp. maximálnej a minimálnej teploty vzduchu na vybraných meteorologických staniciach (Bratislava-Koliba, Hurbanovo, Oravská Lesná, Košice-letisko) v porovnaní s normálom 1961-1990 (resp. 1981-2010) v období od 1.1. do 30.4.2017 [Obr. 4]

Obr. 5: (vľavo) Úhrn atmosférických zrážok v apríli 2017 v % normálu 1961-1990; (vpravo) mesačný úhrn atmosférických zrážok v apríli na staniciach Lomnický štít (1951-2017) a Chopok (1955-2017) [Obr. 5]

Obr. 6: Úhrn atmosférických zrážok na Slovensku za zimu 2016/2017 v % normálu 1961-1990 [Obr. 6]

Obr. 7: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v Európe v mesiacoch január až apríl 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990, podľa údajov WMO/DWD [Obr. 7]

Obr. 8: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v Európe v mesiacoch január až apríl 2017 v porovnaní s normálom 1981-2010, podľa reanalýzy NCEP [Obr. 8]

Obr. 9: Úhrn atmosférických zrážok v Európe v mesiacoch január až apríl 2017 [mm] podľa údajov WMO/DWD [Obr. 9]

Obr. 10: Úhrn atmosférických zrážok v Európe v mesiacoch január až apríl 2017 [% normálu 1961-1990] podľa údajov WMO/DWD [Obr. 10]